Artikolu 80

Rappre┼╝entanza ta’ su─í─íetti tad-data

  • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jag─žti mandat lil korp, organizzazzjoni jew asso─őjazzjoni, li jkunu ming─žajr skop ta’ qlig─ž, li jkunu kkostitwiti kif me─žtie─í skont il-li─íi ta’ Stat Membru, li l-objettivi statutorji tag─žhom ikunu fl-interess pubbliku u li jkunu attivi fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ su─í─íetti tad-data fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali tag─žhom biex iressqu l-ilment f’ismu, biex je┼╝er─őitaw id-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 77, 78 u 79 f’ismu u biex je┼╝er─őitaw id-dritt li jir─őievu kumpens imsemmi fl-Artikolu 78 f’ismu fejn previst mil-li─íi tal-Istat Membru.
  • L-Istati Membri jistg─žu jipprevedu li kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew asso─őjazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, indipendentement minn mandat ta’ su─í─íett tad-data, jkollhom id-dritt li jressqu, f’dak l-Istat Membru, ilment quddiem l-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikolu 77 u li je┼╝er─őitaw id-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 78 u 79 jekk huma jqisu li jkunu nkisru d-drittijiet ta’ su─í─íett tad-data ta─žt dan ir-Regolament b’ri┼╝ultat tal-ippro─őessar.