Artikel 80

FöretrÀdande av registrerade

  • Den registrerade ska ha rĂ€tt att ge ett organ, en organisation eller sammanslutning utan vinstsyfte, som har inrĂ€ttats pĂ„ lĂ€mpligt sĂ€tt i enlighet med lagen i en medlemsstat, vars stadgeenliga mĂ„l Ă€r av allmĂ€nt intresse och som Ă€r verksam inom omrĂ„det skydd av registrerades rĂ€ttigheter och friheter nĂ€r det gĂ€ller skyddet av deras personuppgifter, i uppdrag att lĂ€mna in ett klagomĂ„l för hans eller hennes rĂ€kning, att utöva de rĂ€ttigheter som avses i artiklarna 77, 78 och 79 för hans eller hennes rĂ€kning samt att för hans eller hennes rĂ€kning utöva den rĂ€tt till ersĂ€ttning som avses i artikel 82 om sĂ„ föreskrivs i medlemsstatens nationella rĂ€tt.
  • Medlemsstaterna fĂ„r föreskriva att ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt punkt 1 i den hĂ€r artikeln, oberoende av en registrerads mandat, har rĂ€tt att i den medlemsstaten inge klagomĂ„l till den tillsynsmyndighet som Ă€r behörig enligt artikel 77 och utöva de rĂ€ttigheter som avses i artiklarna 78 och 79 om organet, organisationen eller sammanslutningen anser att den registrerades rĂ€ttigheter enligt den hĂ€r förordningen har krĂ€nkts som en följd av behandlingen.