Artikel 91

Befintliga bestÀmmelser om dataskydd inom kyrkor och religiösa samfund

  • Om kyrkor och religiösa samfund eller gemenskaper i en medlemsstat vid tidpunkten för ikrafttrĂ€dandet av denna förordning tillĂ€mpar övergripande bestĂ€mmelser om skyddet av fysiska personer i samband med behandling, fĂ„r sĂ„dana befintliga bestĂ€mmelser fortsĂ€tta att tillĂ€mpas under förutsĂ€ttning att de görs förenliga med denna förordning.
  • Kyrkor och religiösa samfund som tillĂ€mpar övergripande bestĂ€mmelser i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska vara föremĂ„l för kontroll av en oberoende tillsynsmyndighet som kan vara specifik, förutsatt att den uppfyller de villkor som faststĂ€lls i kapitel VI i denna förordning.