Artikel 91

Kirkers og religi├Şse sammenslutningers eksisterende databeskyttelsesregler

  • Hvis kirker og religi├Şse sammenslutninger eller samfund i en medlemsstat p├ą tidspunktet for denne forordnings ikrafttr├Žden anvender omfattende regler om beskyttelse af fysiske personer hvad ang├ąr behandling, kan disse eksisterende regler fortsat finde anvendelse, forudsat at de bringes i overensstemmelse med denne forordning.
  • Kirker og religi├Şse sammenslutninger, der anvender omfattende regler i henhold til denne artikels stk. 1, underl├Žgges tilsyn af en uafh├Žngig tilsynsmyndighed, som kan v├Žre specifik, forudsat at den opfylder betingelserne i kapitel VI.