Artikel 9

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger

 • Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religi√łs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsm√¶ssigt tilh√łrsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det form√•l entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering er forbudt.
 • Stk.¬†1 finder ikke anvendelse, hvis et af f√łlgende forhold g√łr sig g√¶ldende:
  • a) Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af s√•danne personoplysninger til et eller flere specifikke form√•l, medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan h√¶ves ved den registreredes samtykke.
  • b) Behandling er n√łdvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for s√• vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medf√łr af medlemsstaternes nationale ret, som giver forn√łdne garantier for den registreredes grundl√¶ggende rettigheder og interesser.
  • c) Behandling er n√łdvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilf√¶lde, hvor den registrerede fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke.
  • d) Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for √łje, og hvis sigte er af politisk, filosofisk, religi√łs eller fagforeningsm√¶ssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de forn√łdne garantier, og p√• betingelse af at behandlingen alene vedr√łrer organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der p√• grund af organets form√•l er i regelm√¶ssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.
  • e) Behandling vedr√łrer personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede.
  • f) Behandling er n√łdvendig, for at retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares, eller n√•r domstole handler i deres egenskab af domstol.
  • g) Behandling er n√łdvendig af hensyn til v√¶sentlige samfundsinteresser p√• grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og st√•r i rimeligt forhold til det m√•l, der forf√łlges, respekterer det v√¶sentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundl√¶ggende rettigheder og interesser.
  • h) Behandling er n√łdvendig med henblik p√• forebyggende medicin eller arbejdsmedicin til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester p√• grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson og underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i stk. 3.
  • i) Behandling er n√łdvendig af hensyn til samfundsinteresser p√• folkesundhedsomr√•det, f.eks. beskyttelse mod alvorlige gr√¶nseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af h√łje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og l√¶gemidler eller medicinsk udstyr p√• grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fasts√¶tter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.
  • j) Behandling er n√łdvendig til arkivform√•l i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsform√•l eller til statistiske form√•l i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, p√• grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og st√•r i rimeligt forhold til det m√•l, der forf√łlges, respekterer det v√¶sentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundl√¶ggende rettigheder og interesser.
 • Personoplysninger som omhandlet i stk. 1 kan behandles til de form√•l, der er omhandlet i stk. 2, litra h), hvis disse oplysninger behandles af en fagperson, der har tavshedspligt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller regler, der er fastsat af nationale kompetente organer, eller under en s√•dan persons ansvar, eller af en anden person, der ogs√• har tavshedspligt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller regler, der er fastsat af nationale kompetente organer.
 • Medlemsstaterne kan opretholde eller indf√łre yderligere betingelser, herunder begr√¶nsninger, for behandling af genetiske data, biometriske data eller helbredsoplysninger.