Artikel 18

Ret til begr├Žnsning af behandling

 • Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opn├ą begr├Žnsning af behandling, hvis et af f├Şlgende forhold g├Şr sig g├Žldende:
  • a) rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastsl├ą, om personoplysningerne er korrekte
  • b) behandlingen er ulovlig, og den registrerede mods├Žtter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begr├Žnses
  • c) den dataansvarlige ikke l├Žngere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er n├Şdvendige for, at et retskrav kan fastl├Žgges, g├Şres g├Žldende eller forsvares
  • d) den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medf├Şr af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser g├ąr forud for den registreredes legitime interesser.
 • Hvis behandling er blevet begr├Žnset i medf├Şr af stk. 1, m├ą s├ądanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik p├ą, at et retskrav kan fastl├Žgges, g├Şres g├Žldende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.
 • En registreret, der har opn├ąet begr├Žnsning af behandling i medf├Şr af stk. 1, underrettes af den dataansvarlige, inden begr├Žnsningen af behandlingen oph├Žves.