Artikel 39

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver

 • Databeskyttelsesr√•dgiveren har som minimum f√łlgende opgaver:
  • a) at underrette og r√•dgive den dataansvarlige eller databehandleren og de ansatte, der behandler personoplysninger, om deres forpligtelser i henhold til denne forordning og anden EU-ret eller national ret i medlemsstaterne om databeskyttelse
  • b) at overv√•ge overholdelsen af denne forordning, af anden EU-ret eller national ret i medlemsstaterne om databeskyttelse og af den dataansvarliges eller databehandlerens politikker om beskyttelse af personoplysninger, herunder fordeling af ansvar, oplysningskampagner og uddannelse af det personale, der medvirker ved behandlingsaktiviteter, og de tilh√łrende revisioner
  • c) at r√•dgive, n√•r der anmodes herom, med hensyn til konsekvensanalysen vedr√łrende databeskyttelse og overv√•ge dens opfyldelse i henhold til artikel 35
  • d) at samarbejde med tilsynsmyndigheden
  • e) at fungere som tilsynsmyndighedens kontaktpunkt i sp√łrgsm√•l vedr√łrende behandling, herunder den forudg√•ende h√łring, der er omhandlet i artikel 36, og at h√łre tilsynsmyndigheden, n√•r det er hensigtsm√¶ssigt, om eventuelle andre sp√łrgsm√•l.
 • Databeskyttelsesr√•dgiveren tager under udf√łrelsen af sine opgaver beh√łrigt hensyn til den risiko, der er forbundet med behandlingsaktiviteter, under hensyntagen til den p√•g√¶ldende behandlings karakter, omfang, sammenh√¶ng og form√•l.