Artikel 37

Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver

 • Den dataansvarlige og databehandleren udpeger altid en databeskyttelsesr√•dgiver, n√•r:
  • a) behandling foretages af en offentlig myndighed eller et offentligt organ, undtagen domstole, der handler i deres egenskab af domstol
  • b) den dataansvarliges eller databehandlerens kerneaktiviteter best√•r af behandlingsaktiviteter, der i medf√łr af deres karakter, omfang og/eller form√•l kr√¶ver regelm√¶ssig og systematisk overv√•gning af registrerede i stort omfang, eller
  • c) den dataansvarliges eller databehandlerens kerneaktiviteter best√•r af behandling i stort omfang af s√¶rlige kategorier af oplysninger, jf. artikel 9, og personoplysninger vedr√łrende straffedomme og lovovertr√¶delser, jf. artikel 10.
 • En koncern kan udn√¶vne en f√¶lles databeskyttelsesr√•dgiver, forudsat at alle etableringer har let adgang til databeskyttelsesr√•dgiveren.
 • Hvis den dataansvarlige eller databehandleren er en offentlig myndighed eller et offentligt organ, kan en f√¶lles databeskyttelsesr√•dgiver udpeges for flere af s√•danne myndigheder eller organer i overensstemmelse med deres organisatoriske struktur og st√łrrelse.
 • I andre tilf√¶lde end de i stk. 1 omhandlede kan eller, n√•r det kr√¶ves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, skal den dataansvarlige eller databehandleren eller sammenslutninger og andre organer, som repr√¶senterer kategorier af dataansvarlige eller databehandlere, udpege en databeskyttelsesr√•dgiver. Databeskyttelsesr√•dgiveren kan handle p√• vegne af s√•danne sammenslutninger og andre organer, som repr√¶senterer dataansvarlige eller databehandlere.
 • Databeskyttelsesr√•dgiveren udpeges p√• grundlag af sine faglige kvalifikationer, navnlig ekspertise inden for databeskyttelsesret og -praksis samt evne til at udf√łre de opgaver, der er omhandlet i artikel¬†39.
 • Databeskyttelsesr√•dgiveren kan v√¶re den dataansvarliges eller databehandlerens medarbejder eller kan udf√łre hvervet p√• grundlag af en tjenesteydelseskontrakt.
 • Den dataansvarlige eller databehandleren offentligg√łr kontaktoplysninger for databeskyttelsesr√•dgiveren og meddeler disse til tilsynsmyndigheden.