Artikel 77

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

  • Uden at det ber├Şrer andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har enhver registreret ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit s├Ždvanlige opholdssted eller sit arbejdssted, eller hvor den p├ąst├ąede overtr├Ždelse har fundet sted, hvis den registrerede finder, at behandlingen af personoplysninger vedr├Şrende vedkommende overtr├Žder denne forordning.
  • Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forl├Şbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 78.