Artikel 15

Den registreredes indsigtsret

 • Den registrerede har ret til at fĂ„ den dataansvarliges bekrĂŠftelse pĂ„, om personoplysninger vedrĂžrende den pĂ„gĂŠldende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og fĂžlgende information:
  • a) formĂ„lene med behandlingen
  • b) de berĂžrte kategorier af personoplysninger
  • c) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • d) om muligt det pĂ„tĂŠnkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlĂŠggelse af dette tidsrum
  • e) retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrĂŠnsning af behandling af personoplysninger vedrĂžrende den registrerede eller til at gĂžre indsigelse mod en sĂ„dan behandling
  • f) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • g) enhver tilgĂŠngelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
  • h) forekomsten af automatiske afgĂžrelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sĂ„dan behandling for den registrerede.
 • Hvis personoplysningerne overfĂžres til et tredjeland eller en international organisation, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornĂždne garantier i medfĂžr af artikel 46 i forbindelse med overfĂžrslen.
 • Den dataansvarlige udleverer en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som den registrerede anmoder om, kan den dataansvarlige opkrĂŠve et rimeligt gebyr baseret pĂ„ de administrative omkostninger. Hvis den registrerede indgiver anmodningen elektronisk, og medmindre den registrerede anmoder om andet, udleveres oplysningerne i en almindeligt anvendt elektronisk form.
 • Retten til at modtage en kopi som omhandlet i stk. 3 mĂ„ ikke krĂŠnke andres rettigheder og frihedsrettigheder.