Artikel 95

Forhold til direktiv 2002/58/EF

    Denne forordning indfÞrer ikke yderligere forpligtelser for fysiske eller juridiske personer for sÄ vidt angÄr behandling i forbindelse med levering af offentligt tilgÊngelige elektroniske kommunikationstjenester i offentlige kommunikationsnet i Unionen for sÄ vidt angÄr spÞrgsmÄl, hvor de er underlagt specifikke forpligtelser med samme formÄl som det, der er fastsat i direktiv 2002/58/EF.