Artikel 82

Ret til erstatning og erstatningsansvar

  • Enhver, som har lidt materiel eller immateriel skade som fĂžlge af en overtrĂŠdelse af denne forordning, har ret til erstatning for den forvoldte skade fra den dataansvarlige eller databehandleren.
  • Enhver dataansvarlig, der er involveret i behandling, hĂŠfter for den skade, der er forvoldt af behandling, der overtrĂŠder denne forordning. En databehandler hĂŠfter kun for den skade, der er forvoldt af behandling, hvis pĂ„gĂŠldende ikke har opfyldt forpligtelser i denne forordning, der er rettet specifikt mod databehandlere, eller hvis pĂ„gĂŠldende har undladt at fĂžlge eller handlet i strid med den dataansvarliges lovlige instrukser.
  • En dataansvarlig eller databehandler er fritaget for erstatningsansvar i henhold til stk. 2, hvis det bevises, at den pĂ„gĂŠldende ikke er skyld i den begivenhed, der medfĂžrte skaden.
  • Hvis mere end Ă©n dataansvarlig eller databehandler eller bĂ„de en dataansvarlig og en databehandler er involveret i den samme behandling, og hvis de i henhold til stk. 2 og 3 er ansvarlige for skader, der er forvoldt af behandling, hĂŠfter de solidarisk for hele skaden for at sikre fuld erstatning til den registrerede.
  • Hvis en dataansvarlig eller en databehandler i overensstemmelse med stk. 4 har betalt fuld erstatning for den forvoldte skade, har den pĂ„gĂŠldende dataansvarlige eller databehandler ret til at krĂŠve den del af erstatningen, der svarer til andres del af ansvaret for skaden, tilbage fra de andre dataansvarlige eller databehandlere, der er involveret i den samme behandling, i overensstemmelse med betingelserne i stk. 2.
  • Retssager med henblik pĂ„ udĂžvelse af retten til at modtage erstatning anlĂŠgges ved de domstole, der er kompetente i henhold til national ret i den medlemsstat, der er omhandlet i artikel 79, stk. 2.