Artikel 66

Hasteprocedure

  • N√•r en ber√łrt tilsynsmyndighed under ekstraordin√¶re omst√¶ndigheder mener, at det er n√łdvendigt at handle omg√•ende for at beskytte registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, kan den uanset den i artikel 63, 64 og 65 omhandlede sammenh√¶ngsmekanisme eller den i artikel 60 omhandlede procedure omg√•ende tr√¶ffe forel√łbige foranstaltninger, der skal have retsvirkning p√• dens eget omr√•de med en angivet gyldighedsperiode, som ikke m√• overstige tre m√•neder. Tilsynsmyndigheden meddeler straks de andre ber√łrte tilsynsmyndigheder, Databeskyttelsesr√•det og Kommissionen disse foranstaltninger og en begrundelse for vedtagelsen heraf.
  • Hvis en tilsynsmyndighed har vedtaget en foranstaltning i henhold til stk. 1 og mener, at der omg√•ende skal vedtages endelige foranstaltninger, kan den anmode om en hasteudtalelse eller en hurtig bindende afg√łrelse fra Databeskyttelsesr√•det, idet tilsynsmyndigheden begrunder anmodningen om en s√•dan udtalelse eller afg√łrelse.
  • Enhver tilsynsmyndighed kan anmode om en hasteudtalelse eller efter omst√¶ndighederne en hurtig bindende afg√łrelse, fra Databeskyttelsesr√•det, hvis en kompetent tilsynsmyndighed ikke har truffet de forn√łdne foranstaltninger i en situation, hvor det er n√łdvendigt at handle omg√•ende for at beskytte registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, idet tilsynsmyndigheden begrunder anmodningen om en s√•dan udtalelse eller afg√łrelse, herunder behovet for at handle omg√•ende.
  • Uanset artikel 64, stk. 3, og artikel 65, stk. 2, vedtages en hasteudtalelse eller en hurtig bindende afg√łrelse som omhandlet i n√¶rv√¶rende artikels stk.¬†2 og 3 inden for to uger med simpelt flertal blandt medlemmerne af Databeskyttelsesr√•det.