66 straipsnis

Skubos procedūra

  • IÅ¡imtinėmis aplinkybėmis, jeigu susijusi priežiÅ«ros institucija mano, jog bÅ«tina imtis skubių veiksmų, kad bÅ«tų apsaugotos duomenų subjektų teisės ir laisvės, ji, nukrypdama nuo 63, 64 ir 65 straipsnyje nurodyto nuoseklumo užtikrinimo mechanizmo arba 60 straipsnyje nurodytos procedÅ«ros, gali nedelsdama priimti konkretų ne ilgiau kaip tris mėnesius trunkantį laikotarpį galiojančias laikinąsias priemones, galinčias turėti teisinių padarinių jos pačios valstybės narės teritorijoje. PriežiÅ«ros institucija tas priemones ir jų patvirtinimo priežastis nedelsdama pateikia kitoms susijusioms priežiÅ«ros institucijoms, Valdybai ir Komisijai.
  • Jeigu priežiÅ«ros institucija ėmėsi priemonės pagal 1 dalį ir mano, kad bÅ«tina skubiai patvirtinti galutines priemones, ji gali praÅ¡yti, kad Valdyba skubiai pateiktų nuomonę arba skubiai priimtų privalomą sprendimą, nurodydama praÅ¡ymo pateikti tokią nuomonę ar priimti tokį sprendimą priežastis.
  • Bet kuri priežiÅ«ros institucija gali praÅ¡yti Valdybos atitinkamai skubiai pateikti nuomonę arba skubiai priimti privalomą sprendimą, jeigu kompetentinga priežiÅ«ros institucija nesiėmė tinkamos priemonės tuo atveju, kai bÅ«tina imtis skubių veiksmų, kad bÅ«tų apsaugotos duomenų subjektų teisės ir laisvės, nurodydama praÅ¡ymo pateikti tokią nuomonę ar priimti tokį sprendimą priežastis, be kita ko, susijusias su bÅ«tinybe imtis skubių veiksmų.
  • Nukrypstant nuo 64 straipsnio 3 dalies ir 65 straipsnio 2 dalies, Å¡io straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta skubi nuomonė arba skubus privalomas sprendimas per dvi savaites priimami Valdybos narių paprasta balsų dauguma.