43 straipsnis

Sertifikavimo ─»staigos

 • Nedarant poveikio kompetentingos prie┼żi┼źros institucijos u┼żduotims ir ─»galiojimams pagal 57┬áir 58┬ástraipsnius, sertifikavimo ─»staigos, turin─Źios tinkamo lygio ekspertini┼│ ┼żini┼│ duomen┼│ apsaugos srityje, informavusios prie┼żi┼źros institucij─ů, kad ji prireikus gal─Śt┼│ pasinaudoti savo ─»galiojimais pagal 58 straipsnio 2 dalies h punkt─ů, i┼íduoda ir atnaujina sertifikatus. Valstyb─Śs nar─Śs u┼żtikrina, kad tos sertifikavimo ─»staigos yra akredituotos vienos ar abiej┼│ toliau nurodyt┼│ subjekt┼│:
  • a) prie┼żi┼źros institucijos, kompetentingos pagal 55┬áarba 56 straipsn─»;
  • b) nacionalin─Śs akreditavimo ─»staigos, paskelbtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament─ů (EB) Nr. 765/2008┬á(20), laikantis EN-ISO/IEC 17065/2012 ir papildom┼│ reikalavim┼│, kuriuos nustat─Ś prie┼żi┼źros institucija, kompetentinga pagal 55 arba 56┬ástraipsn─».
 • 1┬ádalyje nurodytos sertifikavimo ─»staigos akredituojamos pagal t─ů dal─» tik tuo atveju, jei:
  • a) yra kompetentingai prie┼żi┼źros institucijai ─»tikinamai ─»rod┼żiusios savo nepriklausomum─ů ir ekspertines ┼żinias sertifikavimo dalyko srityje;
  • b) ─»sipareigojo laikytis 42 straipsnio 5 dalyje nurodyt┼│ ir prie┼żi┼źros institucijos, kuri yra kompetentinga pagal 55 arba 56 straipsn─», arba, laikantis 63 straipsnio, Valdybos patvirtint┼│ kriterij┼│;
  • c) yra nusta─Źiusi duomen┼│ apsaugos sertifikat┼│, ┼żenkl┼│ ir ┼żymen┼│ i┼ídavimo, periodin─Śs per┼żi┼źros ir panaikinimo proced┼źras;
  • d) yra nusta─Źiusi proced┼źras ir strukt┼źras, skirtas skundams d─Śl sertifikavimo pa┼żeidim┼│ arba d─Śl to, kaip duomen┼│ valdytojas ar duomen┼│ tvarkytojas ─»gyvendino ar ─»gyvendina sertifikavim─ů, nagrin─Śti, u┼żtikrindama, kad tos proced┼źros ir strukt┼źros b┼źt┼│ skaidrios duomen┼│ subjektams ir visuomenei; ir
  • e) kompetentingai prie┼żi┼źros institucijai ─»tikinamai ─»rod─Ś, kad d─Śl j┼│ u┼żduo─Źi┼│ ir pareig┼│ nekyla interes┼│ konfliktas.
 • Sertifikavimo ─»staig┼│ akreditavimas, kaip nurodyta ┼íio straipsnio 1┬áir 2 dalyse, vykdomas remiantis prie┼żi┼źros institucijos, kuri yra kompetentinga pagal 55 arba 56 straipsn─», arba, Valdybos laikantis 63┬ástraipsnyje patvirtintais kriterijais. Jei akreditavimas vykdomas pagal ┼íio straipsnio 1 dalies b punkt─ů, tais reikalavimais papildomi Reglamente (EB) Nr.┬á765/2008 numatyti reikalavimai ir technin─Śs taisykl─Śs, kuriomis apib┼źdinami sertifikavimo ─»staig┼│ metodai ir proced┼źros.
 • 1┬ádalyje nurodytos sertifikavimo ─»staigos atsako u┼ż tai, kad b┼źt┼│ atliktas tinkamas vertinimas, kuriuo remiantis toks sertifikatas b┼źt┼│ i┼íduodamas arba panaikinamas, nedarant poveikio duomen┼│ valdytojo arba duomen┼│ tvarkytojo atsakomybei u┼ż ┼íio reglamento laikym─ůsi. Akreditacija suteikiama ne ilgesniam kaip penkeri┼│ met┼│ laikotarpiui ir gali b┼źti prat─Östa tomis pa─Źiomis s─ůlygomis, jei sertifikavimo ─»staiga ir toliau vykdo ┼íiame straipsnyje nustatytus reikalavimus.
 • 1┬ádalyje nurodytos sertifikavimo ─»staigos kompetentingoms prie┼żi┼źros institucijoms nurodo prie┼żastis, kod─Śl pra┼íomas sertifikavimas buvo suteiktas arba panaikintas.
 • Prie┼żi┼źros institucija ┼íio straipsnio 3┬ádalyje nurodytus reikalavimus ir 42┬ástraipsnio 5┬ádalyje nurodytus kriterijus padaro lengvai vie┼íai prieinamus. Prie┼żi┼źros institucijos tuos reikalavimus ir kriterijus taip pat pateikia Valdybai. Valdyba ─»traukia ─» registr─ů visus sertifikavimo mechanizmus ir duomen┼│ apsaugos ┼żenklus ir padaro juos vie┼íai prieinamus naudodamasi atitinkamomis priemon─Śmis.
 • Nedarant poveikio VIII skyriui, kompetentinga prie┼żi┼źros institucija arba nacionalin─Ś akreditavimo ─»staiga panaikina pagal ┼íio straipsnio 1┬ádal─» sertifikavimo ─»staigai suteikt─ů akreditacij─ů, jeigu akreditavimo s─ůlygos nevykdomos arba nebevykdomos, arba jeigu veiksmai, kuri┼│ imasi sertifikavimo ─»staiga, pa┼żeid┼żia ┼í─» reglament─ů.
 • Komisijai pagal 92┬ástraipsn─» suteikiami ─»galiojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti reikalavimus, ─» kuriuos turi b┼źti atsi┼żvelgta 42 straipsnio 1┬ádalyje nurodytuose duomen┼│ apsaugos sertifikavimo mechanizmuose.
 • Komisija gali priimti ─»gyvendinimo aktus, kuriais nustatomi techniniai sertifikavimo mechanizmai ir duomen┼│ apsaugos ┼żenkl┼│ bei ┼żymen┼│ standartai, taip pat t┼│ sertifikavimo mechanizm┼│, ┼żenkl┼│ bei ┼żymen┼│ propagavimo ir pripa┼żinimo mechanizmus. Tie ─»gyvendinimo aktai priimami laikantis 93┬ástraipsnio 2┬ádalyje nurodytos nagrin─Śjimo proced┼źros.