46 straipsnis

Duomen┼│ perdavimas taikant tinkamas apsaugos priemones

 • Jeigu n─Śra priimtas sprendimas pagal 45┬ástraipsnio 3 dal─», duomen┼│ valdytojas arba duomen┼│ tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis ─» tre─Źi─ůj─ů valstyb─Ö arba tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jeigu duomen┼│ valdytojas arba duomen┼│ tvarkytojas yra nustat─Ös tinkamas apsaugos priemones, su s─ůlyga, kad suteikiama galimyb─Ś naudotis vykdytinomis duomen┼│ subjekt┼│ teis─Śmis ir veiksmingomis duomen┼│ subjekt┼│ teisi┼│ gynimo priemon─Śmis.
 • 1┬ádalyje nurodytos tinkamos apsaugos priemon─Śs, nereikalaujant specialaus prie┼żi┼źros institucijos leidimo, gali b┼źti nustatomos:
  • a) teisi┼íkai privalomu ir vykdytinu vald┼żios institucij┼│ arba ─»staig┼│ tarpusavio dokumentu;
  • b) ─»mon─Śms privalomomis taisykl─Śmis pagal 47 straipsn─»;
  • c) standartin─Śmis duomen┼│ apsaugos s─ůlygomis, kurias Komisija┬ápriima laikydamasi 93┬ástraipsnio 2┬ádalyje nurodytos nagrin─Śjimo proced┼źros;
  • d) standartin─Śmis duomen┼│ apsaugos s─ůlygomis, kurias priima prie┼żi┼źros institucija ir pagal 93┬ástraipsnio 2┬ádalyje nurodyt─ů nagrin─Śjimo proced┼źr─ů patvirtina Komisija;
  • e) patvirtintu elgesio kodeksu pagal 40 straipsn─» kartu su privalomais ir vykdytinais duomen┼│ valdytojo arba duomen┼│ tvarkytojo tre─Źiojoje valstyb─Śje ─»sipareigojimais taikyti tinkamas apsaugos priemones, be kita ko, susijusias su duomen┼│ subjekt┼│ teis─Śmis; arba
  • f) patvirtintu sertifikavimo mechanizmu pagal 42 straipsn─» kartu su privalomais ir vykdytinais duomen┼│ valdytojo arba duomen┼│ tvarkytojo tre─Źiojoje valstyb─Śje ─»sipareigojimais taikyti tinkamas apsaugos priemones, be kita ko, susijusias su duomen┼│ subjekt┼│ teis─Śmis.
 • Gavus kompetentingos prie┼żi┼źros institucijos leidim─ů, 1 dalyje nurodytos tinkamos apsaugos priemon─Śs taip pat gali b┼źti nustatomos, vis┼│ pirma:
  • a) duomen┼│ valdytojo arba duomen┼│ tvarkytojo ir duomen┼│ valdytojo, duomen┼│ tvarkytojo arba asmens duomen┼│ gav─Śjo tre─Źiojoje valstyb─Śje arba tarptautin─Śs organizacijos sutar─Źi┼│ s─ůlygomis; arba
  • b) nuostatomis, kurios turi b┼źti ─»trauktos ─» vald┼żios institucij┼│ arba ─»staig┼│ tarpusavio administracinius susitarimus, kuriais numatomos vykdytinos ir veiksmingos duomen┼│ subjekt┼│ teis─Śs.
 • ┼áio straipsnio 3┬ádalyje nurodytais atvejais prie┼żi┼źros institucija taiko 63 straipsnyje nurodyt─ů nuoseklumo u┼żtikrinimo mechanizm─ů.
 • Leidimai, kuriuos valstyb─Ś nar─Ś arba prie┼żi┼źros institucija suteik─Ś remdamasi Direktyvos┬á95/46/EB 26┬ástraipsnio 2┬ádalimi, lieka galioti tol, kol ta prie┼żi┼źros institucija prireikus juos i┼í dalies pakeis, pakeis naujais leidimais arba panaikins. Sprendimai, kuriuos Komisija pri─Śm─Ś remdamasi Direktyvos 95/46/EB 26┬ástraipsnio 4┬ádalimi, lieka galioti tol, kol Komisijos sprendimu, priimtu pagal ┼íio straipsnio 2┬ádal─», jie bus prireikus i┼í dalies pakeisti, pakeisti naujais sprendimais arba panaikinti.