89 straipsnis

Apsaugos priemonės ir nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su duomenų tvarkymu archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais

  • Duomenų tvarkymui archyvavimo tikslais vieÅ¡ojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal šį reglamentą taikomos tinkamos duomenų subjekto teisių ir laisvių apsaugos priemonės. Tomis apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad bÅ«tų įdiegtos techninės ir organizacinės priemonės, visų pirma siekiant užtikrinti, kad bÅ«tų laikomasi duomenų kiekio mažinimo principo. Tos priemonės gali apimti pseudonimų suteikimą, jeigu tie tikslai gali bÅ«ti pasiekti tuo bÅ«du. Visais atvejais, kai tuos tikslus galima pasiekti toliau tvarkant duomenis, iÅ¡ kurių negalima arba nebegalima nustatyti duomenų subjektų tapatybės, tų tikslų siekiama tuo bÅ«du.
  • Kai asmens duomenys tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais gali bÅ«ti nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su 15, 16, 18 ir 21 straipsniuose nurodytomis teisėmis, jei taikomos Å¡io straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos ir apsaugos priemonės, tokiu mastu, kokiu dėl tokių teisių gali tapti neįmanoma pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti rimta kliÅ«timi jiems pasiekti, ir norint pasiekti tuos tikslus yra bÅ«tinos tokios nukrypti leidžiančios nuostatos.
  • Kai asmens duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais vieÅ¡ojo intereso labui, Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais gali bÅ«ti nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su 15, 16, 18, 19, 20 ir 21 straipsniuose nurodytomis teisėmis, jei taikomos Å¡io straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos ir apsaugos priemonės, tokiu mastu, kokiu dėl tokių teisių gali tapti neįmanoma pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti rimta kliÅ«timi jiems pasiekti, ir norint pasiekti tuos tikslus yra bÅ«tinos tokios nukrypti leidžiančios nuostatos.
  • Kai 2 ir 3 dalyse nurodytas tvarkymas tuo pat metu padeda siekti kito tikslo, nukrypti leidžiančias nuostatas galima taikyti tik duomenų tvarkymui tose dalyse nurodytais tikslais.