Artikkel 66

Kiirmenetlus

  • Erandlike asjaolude korral, kui asjaomane jĂ€relevalveasutus leiab, et andmesubjektide Ă”iguste ja vabaduste kaitsmiseks tuleb kiiresti tegutseda, vĂ”ib ta erandina artiklites 63, 64 ja 65 osutatud jĂ€rjepidevuse mehhanismist vĂ”i artiklis 60 osutatud menetlusest vĂ”tta viivitamata ajutisi meetmeid, mille eesmĂ€rk on tekitada tema liikmesriigi territooriumil Ă”iguslikke tagajĂ€rgi konkreetse kehtivusajaga, mis ei vĂ”i olla pikem kui kolm kuud. JĂ€relevalveasutus edastab kĂ”nealused meetmed ja nende vastuvĂ”tmise pĂ”hjendused viivitamata teistele asjaomastele jĂ€relevalveasutustele, andmekaitsenĂ”ukogule ja komisjonile.
  • Kui jĂ€relevalveasutus on vĂ”tnud lĂ”ike 1 kohase meetme ja leiab, et lĂ”plikud meetmed tuleb kiiresti vastu vĂ”tta, vĂ”ib ta andmekaitsenĂ”ukogult taotleda kiireloomulise arvamuse vĂ”i kiireloomulise siduva otsuse esitamist, pĂ”hjendades sellise arvamuse vĂ”i otsuse taotlemist.
  • JĂ€relevalveasutus vĂ”ib andmekaitsenĂ”ukogult taotleda vastavalt olukorrale kas kiireloomulise arvamuse vĂ”i kiireloomulise siduva otsuse esitamist, kui pĂ€dev jĂ€relevalveasutus ei ole vĂ”tnud asjakohast meedet olukorras, kus andmesubjektide Ă”iguste ja vabaduste kaitseks tuleb kiiresti tegutseda, esitades sellise arvamuse vĂ”i otsuse taotlemise ja kiire tegutsemise vajaduse pĂ”hjused.
  • Erandina artikli 64 lĂ”ikest 3 ja artikli 65 lĂ”ikest 2 vĂ”etakse kĂ€esoleva artikli lĂ”igetes 2 ja 3 osutatud kiireloomuline arvamus vĂ”i kiireloomuline siduv otsus vastu kahe nĂ€dala jooksul andmekaitsenĂ”ukogu liikmete lihthÀÀlteenamusega.