Artikkel 56

Juhtiva jÀrelevalveasutuse pÀdevus

  • Ilma et see piiraks artikli 55 kohaldamist, on vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja peamise vĂ”i ainsa tegevuskoha jĂ€relevalveasutus pĂ€dev tegutsema juhtiva jĂ€relevalveasutusena kĂ”nealuse vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja tehtud piirĂŒlese isikuandmete töötlemise toimingu suhtes kooskĂ”las artiklis 60 sĂ€testatud menetlusega.
  • Erandina lĂ”ikest 1 on jĂ€relevalveasutus pĂ€dev menetlema talle esitatud kaebust vĂ”i kĂ€esoleva mÀÀruse vĂ”imalikku rikkumist, kui kĂŒsimus on seotud ainult tema liikmesriigis asuva tegevuskohaga vĂ”i mĂ”jutab oluliselt ainult tema liikmesriigis asuvaid andmesubjekte.
  • KĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 2 osutatud juhtudel teavitab jĂ€relevalveasutus sellest kĂŒsimusest viivitamatult juhtivat jĂ€relevalveasutust. Kolme nĂ€dala jooksul pĂ€rast teavitamist otsustab juhtiv jĂ€relevalveasutus, kas ta asub juhtumit kooskĂ”las artiklis 60 sĂ€testatuga menetlema, vĂ”ttes arvesse seda, kas vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja tegevuskoht on teda teavitanud jĂ€relevalveasutuse liikmesriigis.
  • Kui juhtiv jĂ€relevalveasutus otsustab juhtumit kĂ€sitleda, kohaldatakse artiklis 60 sĂ€testatud menetlust. Juhtivat jĂ€relevalveasutust teavitanud jĂ€relevalveasutus vĂ”ib juhtivale jĂ€relevalveasutusele esitada otsuse eelnĂ”u. Juhtiv jĂ€relevalveasutus vĂ”tab seda eelnĂ”u tĂ€iel mÀÀral arvesse artikli 60 lĂ”ikes 3 osutatud otsuse eelnĂ”u ettevalmistamisel.
  • Kui juhtiv jĂ€relevalveasutus otsustab juhtumit mitte kĂ€sitleda, kĂ€sitleb seda juhtumit kooskĂ”las artiklitega 61 ja 62 see jĂ€relevalveasutus, kes juhtivat jĂ€relevalveasutust teavitas.
  • PiiriĂŒlese isikuandmete töötlemise toimingu puhul on vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja ainus partner juhtiv jĂ€relevalveasutus.