Artikkel 53

Järelevalveasutuse liikmetele esitatavad üldtingimused

 • Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutuste liikme peab läbipaistva menetluse teel ametisse nimetama kas
 • — asjaomase liikmesriigi parlament;

  — asjaomase liikmesriigi valitsus;

  — asjaomase liikmesriigi riigipea või

  — asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt ametisse nimetama volitatud sõltumatu asutus.

 • Igal liikmel on oma kohustuste täitmiseks ja volituste kasutamiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus ja oskused, eelkõige isikuandmete kaitse valdkonnas.
 • Liikme kohustused lõpevad ametiaja lõppedes või ametist lahkumise või kohustusliku pensionilemineku korral kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusega.
 • Liige vabastatakse ametist ainult tõsise üleastumise korral või juhul, kui liige ei vasta enam oma kohustuste täitmiseks nõutavatele tingimustele.