Článek 53

Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu

 • Členské státy stanoví, že každý člen jejich dozorových úřadů je jmenován transparentním způsobem:
 • — parlamentem,

  — vládou,

  — hlavou státu, nebo

  — nezávislým subjektem, kterému toto jmenování svěří právo členského státu.

 • Každý člen musí mít kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, potřebné k plnění svých povinností a výkonu svých pravomocí.
 • Povinnosti člena končí uplynutím jeho funkčního období, odstoupením nebo povinným odchodem do důchodu v souladu s právem daného členského státu.
 • Člena může být odvolán pouze v případě závažného pochybení nebo pokud přestane splňovat podmínky pro plnění svých povinností.