Artikel 53

AllmÀnna villkor för tillsynsmyndighetens ledamöter

 • Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnĂ€mnas genom ett genom ett öppet förfarande med insyn av
 • — deras parlament,

  — deras regering,

  — deras statschef, eller

  — ett oberoende organ som genom medlemsstatens nationella rĂ€tt anförtrotts utnĂ€mningen.

 • Varje ledamot ska ha de kvalifikationer, den erfarenhet och den kompetens, sĂ€rskilt pĂ„ omrĂ„det skydd av personuppgifter, som krĂ€vs för att ledamoten ska kunna utföra sitt uppdrag och utöva sina befogenheter.
 • En ledamots uppdrag ska upphöra dĂ„ mandattiden löper ut eller om ledamoten avgĂ„r eller avsĂ€tts frĂ„n sin tjĂ€nst i enlighet med den berörda medlemsstatens nationella rĂ€tt.
 • En ledamot fĂ„r avsĂ€ttas endast pĂ„ grund av grov försummelse eller nĂ€r ledamoten inte lĂ€ngre uppfyller de villkor som krĂ€vs för att utföra uppdraget.