Artikel 21

RÀtt att göra invÀndningar

  • Den registrerade ska, av skĂ€l som hĂ€nför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rĂ€tt att nĂ€r som helst göra invĂ€ndningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig pĂ„ artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig pĂ„ dessa bestĂ€mmelser. Den personuppgiftsansvarige fĂ„r inte lĂ€ngre behandla personuppgifterna sĂ„vida denne inte kan pĂ„visa tvingande berĂ€ttigade skĂ€l för behandlingen som vĂ€ger tyngre Ă€n den registrerades intressen, rĂ€ttigheter och friheter eller om det sker för faststĂ€llande, utövande eller försvar av rĂ€ttsliga ansprĂ„k.
  • Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rĂ€tt att nĂ€r som helst invĂ€nda mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sĂ„dan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utstrĂ€ckning som denna har ett samband med sĂ„dan direkt marknadsföring.
  • Om den registrerade invĂ€nder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte lĂ€ngre behandlas för sĂ„dana Ă€ndamĂ„l.
  • Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rĂ€tt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och Ă„tskilt frĂ„n eventuell annan information.
  • NĂ€r det gĂ€ller anvĂ€ndningen av informationssamhĂ€llets tjĂ€nster, och trots vad som sĂ€gs i direktiv 2002/58/EG, fĂ„r den registrerade utöva sin rĂ€tt att göra invĂ€ndningar pĂ„ automatiserat sĂ€tt med anvĂ€ndning av tekniska specifikationer.
  • Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsĂ€ndamĂ„l eller statistiska Ă€ndamĂ„l i enlighet med artikel 89.1 ska den registrerade, av skĂ€l som hĂ€nför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rĂ€tt att göra invĂ€ndningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att utföra en uppgift av allmĂ€nt intresse.