Artikel 75

Sekretariatet

 • Styrelsen ska förfoga över ett sekretariat som ska tillhandahĂ„llas av Europeiska datatillsynsmannen.
 • Sekretariatet ska utföra sina uppgifter enbart under ledning av ordföranden för styrelsen.
 • Den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning ska följa separata rapporteringsvĂ€gar frĂ„n den personal som utför de uppgifter som Europeiska datatillsynsmannen tilldelas.
 • NĂ€r sĂ„ Ă€r lĂ€mpligt ska styrelsen och Europeiska datatillsynsmannen faststĂ€lla och offentliggöra ett samförstĂ„ndsavtal för genomförande av denna artikel, som faststĂ€ller villkoren för deras samarbete, och som ska tillĂ€mpas pĂ„ den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning.
 • Sekretariatet ska förse styrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd.
 • Sekretariatet ska sĂ€rskilt ansvara för
  • a) styrelsens löpande arbete,
  • b) kommunikationen mellan styrelsens ledamöter, dess ordförande och kommissionen,
  • c) kommunikationen med andra institutioner och med allmĂ€nheten,
  • d) anvĂ€ndningen av elektroniska medel för intern och extern kommunikation,
  • e) översĂ€ttning av relevant information,
  • f) förberedelser och uppföljning av styrelsens möten,
  • g) förberedelse, sammanstĂ€llning och offentliggörande av yttranden, beslut om lösning av tvister mellan tillsynsmyndigheter och andra texter som antas av styrelsen.