Članak 75.

Tajništvo

 • Odbor ima tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka.
 • Tajništvo obavlja svoje zadaće isključivo prema uputama predsjednika Odbora.
 • Na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru primjenjuju se odvojene linije izvješćivanja od onih za osoblje koje sudjeluje u obavljanju zadaća povjerenih Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.
 • Odbor i Europski nadzornik za zaštitu podataka prema potrebi utvrđuju i objavljuju memorandum o razumijevanju za provedbu ovog članka u kojem se utvrđuju uvjeti međusobne suradnje i koji se primjenjuje na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru.
 • Tajništvo pruža analitičku, administrativnu i logističku potporu Odboru.
 • Tajništvo je osobito odgovorno za:
  • (a) tekuće poslove Odbora;
  • (b) komunikaciju između članova Odbora, njegova predsjednika i Komisije;
  • (c) komunikaciju s drugim institucijama i javnošću;
  • (d) uporabu elektroničkih sredstava za internu i eksternu komunikaciju;
  • (e) prijevode bitnih informacija;
  • (f) pripremu sastanaka Odbora i daljnje postupanje;
  • (g) pripremu, izradu i objavu mišljenja, odluka o rješavanju sporova među nadzornim tijelima i drugih tekstova koje Odbor donosi.