─îlanak 28.

Izvršitelj obrade

 • Ako se obrada provodi u ime voditelja obrade, voditelj obrade koristi se jedino izvr┼íiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jam─Źe provedbu odgovaraju─çih tehni─Źkih i organizacijskih mjera na na─Źin da je obrada u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i da se njome osigurava za┼ítita prava ispitanika.
 • Izvr┼íitelj obrade ne smije anga┼żirati drugog izvr┼íitelja obrade bez prethodnog posebnog ili op─çeg pisanog odobrenja voditelja obrade. U slu─Źaju op─çeg pisanog odobrenja, izvr┼íitelj obrade obavje┼í─çuje voditelja obrade o svim planiranim izmjenama u vezi s dodavanjem ili zamjenom drugih izvr┼íitelja obrade kako bi time voditelju obrade omogu─çio da ulo┼żi prigovor na takve izmjene.
 • Obrada koju provodi izvr┼íitelj obrade ure─Ĺuje se ugovorom ili drugim pravnim aktom u skladu s pravom Unije ili pravom dr┼żave ─Źlanice, koji izvr┼íitelja obrade obvezuje prema voditelju obrade, a koji navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja obrade. Tim se ugovorom ili drugim pravnim aktom osobito odre─Ĺuje da izvr┼íitelj obrade:
  • (a) obra─Ĺuje osobne podatke samo prema zabilje┼żenim uputama voditelja obrade, me─Ĺu ostalim s obzirom na prijenose osobnih podataka tre─çoj zemlji ili me─Ĺunarodnoj organizaciji, osim ako to nala┼że pravo Unije ili pravo dr┼żave ─Źlanice kojem podlije┼że izvr┼íitelj obrade; u tom slu─Źaju izvr┼íitelj obrade izvje┼í─çuje voditelja obrade o tom pravnom zahtjevu prije obrade, osim ako se tim pravom zabranjuje takvo izvje┼í─çivanje zbog va┼żnih razloga od javnog interesa;
  • (b) osigurava da su se osobe ovla┼ítene za obradu osobnih podataka obvezale na po┼ítovanje povjerljivosti ili da podlije┼żu zakonskim obvezama o povjerljivosti;
  • (c) poduzima sve potrebne mjere u skladu s ─Źlankom┬á32.;
  • (d) po┼ítuje uvjete iz stavaka 2. i 4. za anga┼żiranje drugog izvr┼íitelja obrade;
  • (e) uzimaju─çi u obzir prirodu obrade, poma┼że voditelju obrade putem odgovaraju─çih tehni─Źkih i organizacijskih mjera, koliko je to mogu─çe, da ispuni obvezu voditelja obrade u pogledu odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika koja su utvr─Ĺena u poglavlju┬áIII.;
  • (f) poma┼że voditelju obrade u osiguravanju uskla─Ĺenosti s obvezama u skladu s ─Źlancima od 32. do 36., uzimaju─çi u obzir prirodu obrade i informacije koje su dostupne izvr┼íitelju obrade;
  • (g) po izboru voditelja, bri┼íe ili vra─ça voditelju obrade sve osobne podatke nakon dovr┼íetka pru┼żanja usluga vezanih za obradu te bri┼íe postoje─çe kopije osim ako sukladno pravu Unije ili pravu dr┼żave ─Źlanice postoji obveza pohrane osobnih podataka;
  • (h) voditelju obrade stavlja na raspolaganje sve informacije koje su neophodne za dokazivanje po┼ítovanja obveza utvr─Ĺenih u ovom ─Źlanku i koje omogu─çuju revizije, uklju─Źuju─çi inspekcije, koje provodi voditelj obrade ili drugi revizor kojeg je ovlastio voditelj obrade, te im doprinose.
   U pogledu to─Źke (h) prvog podstavka, izvr┼íitelj obrade odmah obavje┼í─çuje voditelja obrade ako prema njegovu mi┼íljenju odre─Ĺena uputa kr┼íi ovu Uredbu ili druge odredbe Unije ili dr┼żave ─Źlanice o za┼ítiti podataka.
 • Ako izvr┼íitelj obrade anga┼żira drugog izvr┼íitelja obrade za provo─Ĺenje posebnih aktivnosti obrade u ime voditelja obrade, iste obveze za za┼ítitu podataka kao one koje su navedene u ugovoru ili drugom pravnom aktu izme─Ĺu voditelja obrade i izvr┼íitelja obrade iz stavka┬á3. name─çu se tom drugom izvr┼íitelju obrade ugovorom ili drugim pravnim aktom u skladu s pravom Unije ili pravom dr┼żave ─Źlanice, a osobito obveza davanja dostatnih jamstava za provedbu odgovaraju─çih tehni─Źkih i organizacijskih mjera na na─Źin da se obradom udovoljava zahtjevima iz ove Uredbe. Ako taj drugi izvr┼íitelj obrade ne ispunjava obveze za┼ítite podataka, po─Źetni izvr┼íitelj obrade ostaje u cijelosti odgovoran voditelju obrade za izvr┼íavanje obveza tog drugog izvr┼íitelja obrade.
 • Po┼ítovanje od strane izvr┼íitelja obrade odobrenih kodeksa pona┼íanja iz ─Źlanka┬á40. ili odobrenog mehanizma certificiranja iz ─Źlanka┬á42. mo┼że se koristiti kao element za dokazivanje pru┼żanja dovoljnih jamstava iz stavaka 1. i 4. ovog ─Źlanka.
 • Ne dovode─çi u pitanje pojedina─Źni ugovor izme─Ĺu voditelja obrade i izvr┼íitelja obrade, ugovor ili drugi pravni akt iz stavaka 3. i 4.ovog ─Źlanka mo┼że se temeljiti, u cijelosti ili djelomi─Źno, na standardnim ugovornim klauzulama iz stavaka 7. i 8. ovog ─Źlanka, me─Ĺu ostalim klauzulama koje su dio certifikata dodijeljenog voditelju obrade ili izvr┼íitelju obrade u skladu s ─Źlancima 42. i 43.
 • Komisija mo┼że utvrditi standardne ugovorne klauzule za pitanja iz stavka 3. i 4.ovog ─Źlanka,a u skladu s postupkom ispitivanja iz ─Źlanka┬á93. stavka┬á2.
 • Nadzorno tijelo mo┼że donijeti standardne ugovorne klauzule za pitanja iz stavka┬á3. i 4.ovog ─Źlanka, a u skladu s mehanizmom za uskla─Ĺivanje iz ─Źlanka┬á63.
 • Ugovor ili drugi pravni akt iz stavaka 3. i 4. mora biti upisanom obliku, uklju─Źuju─çi elektroni─Źki oblik.
 • Ne dovode─çi u pitanje ─Źlanke 82., 83. i 84., ako izvr┼íitelj obrade kr┼íi ovu Uredbu utvr─Ĺivanjem svrhe i na─Źine obrade podataka, izvr┼íitelj obrade smatra se voditeljem obrade u pogledu te obrade.