Članak 69.

Neovisnost

  • Odbor djeluje neovisno kada obavlja svoje zadaće ili izvršava svoje ovlasti u skladu s člancima 70. i 71.
  • Ne dovodeći u pitanje zahtjeve Komisije iz članka 70. stavka 1. točke (b) i članka 70. stavka 2., Odbor pri obavljanju svojih zadaća ili izvršavanju svojih ovlasti ne smije tražiti ni primati upute ni od koga.