─îlanak 58.

Ovlasti

 • Svako nadzorno tijelo ima sve sljede─çe istra┼żne ovlasti:
  • (a) narediti voditelju obrade i izvr┼íitelju obrade, a prema potrebi i predstavniku voditelja obrade ili izvr┼íitelja obrade, da mu pru┼że sve informacije potrebne za obavljanje svojih zada─ça;
  • (b) provoditi istrage u obliku revizije za┼ítite podataka;
  • (c) provoditi preispitivanje certifikata izdanih u skladu s ─Źlankom┬á42. stavkom┬á7.;
  • (d) obavijestiti voditelja obrade ili izvr┼íitelja obrade o navodnom kr┼íenju ove Uredbe;
  • (e) ishoditi, od voditelja obrade i izvr┼íitelja obrade, pristup svim osobnim podacima i svim informacijama potrebnim za obavljanje svojih zada─ça;
  • (f) ishoditi pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvr┼íitelja obrade, uklju─Źuju─çi svu opremu i sredstva za obradu podataka, u skladu s pravom Unije ili postupovnim pravom dr┼żave ─Źlanice.
 • Svako nadzorno tijelo ima sve sljede─çe korektivne ovlasti:
  • (a) izdavati upozorenja voditelju obrade ili izvr┼íitelju obrade da bi namjeravani postupci obrade lako mogli prouzro─Źiti kr┼íenje odredaba ove Uredbe;
  • (b) izdavati slu┼żbene opomene voditelju obrade ili izvr┼íitelju obrade ako se postupcima obrade kr┼íe odredbe ove Uredbe;
  • (c) narediti voditelju obrade ili izvr┼íitelju obrade da po┼ítuje zahtjeve ispitanika za ostvarivanje njegovih prava u skladu s ovom Uredbom;
  • (d) narediti voditelju obrade ili izvr┼íitelju obrade da postupke obrade uskladi s odredbama ove Uredbe, prema potrebi na to─Źno odre─Ĺen na─Źin i u to─Źno zadanom roku;
  • (e) narediti voditelju obrade da ispitanika obavijesti o povredi osobnih podataka;
  • (f) privremeno ili kona─Źno ograni─Źiti, me─Ĺu ostalim zabraniti, obradu;
  • (g) narediti ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograni─Źavanje obrade u skladu s ─Źlancima 16., 17. i 18. i izvje┼í─çivanje o takvim radnjama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni u skladu s ─Źlankom 17. stavkom 2. i ─Źlankom 19.;
  • (h) povu─çi certifikat ili certifikacijskom tijelu narediti da povu─Źe certifikat izdan u skladu s ─Źlankom┬á42. i 43., ili certifikacijskom tijelu narediti da ne iza certifikat ako nisu ispunjeni zahtjevi za certificiranje ili ako oni vi┼íe nisu ispunjeni;
  • (i) izre─çi upravnu nov─Źanu kaznu u skladu s ─Źlankom┬á79. uz mjere, ili umjesto mjera koje se navode u ovom stavku, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slu─Źaja;
  • (j) narediti suspenziju protoka podataka primatelju u tre─çoj zemlji ili me─Ĺunarodnoj organizaciji.
 • Svako nadzorno tijelo ima sve sljede─çe ovlasti u vezi s odobravanjem te savjetodavne ovlasti:
  • (a) savjetovati voditelja obrade u skladu s prethodnim postupkom savjetovanja iz ─Źlanka┬á36.,
  • (b) na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izdati nacionalnom parlamentu, vladi dr┼żave ─Źlanice ili, u skladu s pravom dr┼żave ─Źlanice, drugim institucijama i tijelima, te javnosti, mi┼íljenje o svakom pitanju u vezi sa za┼ítitom osobnih podataka;
  • (c) odobriti obradu iz ─Źlanka┬á36. stavka┬á5., ako se pravom dr┼żave ─Źlanice takvo prethodno odobrenje zahtijeva;
  • (d) izdati mi┼íljenje i odobriti nacrte kodeks├ó pona┼íanja u skladu s ─Źlankom┬á40. stavkom┬á5.;
  • (e) akreditirati certifikacijska tijela u skladu s ─Źlankom┬á43.;
  • (f) izdati certifikate i odobriti kriterije certificiranja u skladu s ─Źlankom┬á42. stavkom┬á5.;
  • (g) donijeti standardne klauzule o za┼ítiti podataka iz ─Źlanka 28. stavka 8. i ─Źlanka┬á46. stavka┬á2. to─Źke┬á(d);
  • (h) odobriti ugovorne klauzule iz ─Źlanka┬á46. stavka┬á3. to─Źke┬á(a);
  • (i) odobriti administrativne dogovore iz ─Źlanka┬á46. stavka┬á3. to─Źke┬á(b);
  • (j) odobriti obvezuju─ça korporativna pravila u skladu s ─Źlankom┬á47.
 • Izvr┼íavanje ovlasti dodijeljenih nadzornom tijelu u skladu s ovim ─Źlankom podlije┼że odgovaraju─çim za┼ítitnim mjerama, me─Ĺu ostalim u─Źinkovitom pravnom lijeku i odgovaraju─çem postupku utvr─Ĺenim u pravu Unije i pravu dr┼żave ─Źlanice u skladu s Poveljom.
 • Svaka dr┼żava ─Źlanica zakonom propisuje da njezino nadzorno tijelo ima ovlasti obavijestiti pravosudna tijela o povredama ove Uredbe i, prema potrebi, pokrenuti pravne postupke ili u njima na drugi na─Źin sudjelovati kako bi se provele odredbe ove Uredbe.
 • Svaka dr┼żava ─Źlanica zakonom mo┼że predvidjeti da nadzorno tijelo uz ovlasti iz stavaka 1., 2. i 3. ima dodatne ovlasti. Izvr┼íavanje tih ovlasti ne smije naru┼íavati u─Źinkovito djelovanje odredaba poglavlja VII.