Članak 74.

Zadaće predsjednika

  • Predsjednik ima sljedeće zadaće:
    • (a) saziva sastanke Odbora i priprema njegov dnevni red;
    • (b) obavješćuje vodeće nadzorno tijelo i predmetna nadzorna tijela o odlukama koje je donio Odbor u skladu s člankom 65.;
    • (c) osigurava pravodobno izvršavanje zadaća Odbora, osobito u vezi s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.
  • Odbor poslovnikom propisuje raspodjelu zadaća između predsjednika i zamjenikâ predsjednika.