75. cikk

Titkárság

 • (1)   A Testület titkársággal rendelkezik, amelyet az európai adatvédelmi biztos biztosít.
 • (2)   A titkárság kizárólag a Testület elnökének utasításai alapján végzi a feladatait.
 • (3)   Az európai adatvédelmi biztos azon alkalmazottait, akik az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában részt vesznek, az európai adatvédelmi biztosra ruházott feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottaktól eltérő függelmi rendszerben kell alkalmazni.
 • (4)   A Testület és az európai adatvédelmi biztos adott esetben e cikk végrehajtásáról egyetértési megállapodást kötnek, amelyet közzétesznek, és ebben rendelkeznek együttműködésük feltételeiről; e megállapodást kell alkalmazni az európai adatvédelmi biztos hivatalának azon alkalmazottaira, akik részt vesznek az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában.
 • (5)   A titkárság elemzési, igazgatási és logisztikai támogatást nyújt a Testületnek.
 • a) a Testület napi működése;
 • b) a Testület tagjai, elnöke és a Bizottság közötti kommunikáció,
 • c) a más intézményekkel és a nyilvánossággal folytatott kommunikáció;
 • d) az elektronikus eszközök használata a belső és külső kommunikáció céljára;
 • e) a releváns információk fordítása;
 • f) a Testület üléseinek előkészítése és az azokat követő intézkedések;
 • g) a Testület által elfogadott vélemények, a felügyeleti hatóságok közötti viták rendezéséről szóló döntések és egyéb szövegek előkészítése, szövegezése és közzététele.