III. FEJEZET
Az érintett jogai
1. szakasz
√Ātl√°that√≥s√°g √©s int√©zked√©sek
12. cikk
√Ātl√°that√≥ t√°j√©koztat√°s, kommunik√°ci√≥ √©s az √©rintett jogainak gyakorl√°s√°ra vonatkoz√≥ int√©zked√©sek
2. szakasz
Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
13. cikk
Rendelkez√©sre bocs√°tand√≥ inform√°ci√≥k, ha a szem√©lyes adatokat az √©rintettŇĎl gyŇĪjtik
14. cikk
Rendelkez√©sre bocs√°tand√≥ inform√°ci√≥k, ha a szem√©lyes adatokat nem az √©rintettŇĎl szerezt√©k meg
15. cikk
Az érintett hozzáférési joga
3. szakasz
Helyesbítés és törlés
16. cikk
A helyesbítéshez való jog
17. cikk
A t√∂rl√©shez val√≥ jog (‚Äěaz elfeledtet√©shez val√≥ jog‚ÄĚ)
18. cikk
Az adatkezelés korlátozásához való jog
19. cikk
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
20. cikk
Az adathordozhatósághoz való jog
4. szakasz
A tiltakoz√°shoz val√≥ jog √©s automatiz√°lt d√∂nt√©shozatal egyedi √ľgyekben
21. cikk
A tiltakozáshoz való jog
22. cikk
Automatiz√°lt d√∂nt√©shozatal egyedi √ľgyekben, bele√©rtve a profilalkot√°st
5. szakasz
Korl√°toz√°sok
23. cikk
Korl√°toz√°sok
IV. FEJEZET
Az adatkezelŇĎ √©s az adatfeldolgoz√≥
1. szakasz
√Āltal√°nos k√∂telezetts√©gek
24. cikk
Az adatkezelŇĎ feladatai
25. cikk
Beépített és alapértelmezett adatvédelem
26. cikk
K√∂z√∂s adatkezelŇĎk
27. cikk
Az Uni√≥ban tev√©kenys√©gi hellyel nem rendelkezŇĎ adatkezelŇĎk vagy adatfeldolgoz√≥k k√©pviselŇĎi
28. cikk
Az adatfeldolgozó
29. cikk
Az adatkezelŇĎ vagy az adatfeldolgoz√≥ ir√°ny√≠t√°sa alatt v√©gzett adatkezel√©s
30. cikk
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
31. cikk
Egy√ľttmŇĪk√∂d√©s a fel√ľgyeleti hat√≥s√°ggal
2. szakasz
Adatbiztons√°g
32. cikk
Az adatkezelés biztonsága
33. cikk
Az adatv√©delmi incidens bejelent√©se a fel√ľgyeleti hat√≥s√°gnak
34. cikk
Az √©rintett t√°j√©koztat√°sa az adatv√©delmi incidensrŇĎl
3. szakasz
Adatv√©delmi hat√°svizsg√°lat √©s elŇĎzetes konzult√°ci√≥
35. cikk
Adatvédelmi hatásvizsgálat
36. cikk
ElŇĎzetes konzult√°ci√≥
4. szakasz
Adatv√©delmi tisztviselŇĎ
37. cikk
Az adatv√©delmi tisztviselŇĎ kijel√∂l√©se
38. cikk
Az adatv√©delmi tisztviselŇĎ jog√°ll√°sa
39. cikk
Az adatv√©delmi tisztviselŇĎ feladatai
5. szakasz
Magatart√°si k√≥dexek √©s tan√ļs√≠t√°s
40. cikk
Magatartási kódexek
41. cikk
A j√≥v√°hagyott magatart√°si k√≥dexeknek val√≥ megfelel√©s ellenŇĎrz√©se
42. cikk
Tan√ļs√≠t√°s
43. cikk
Tan√ļs√≠t√≥ szervezetek
X. FEJEZET
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok
92. cikk
A felhatalmaz√°s gyakorl√°sa
93. cikk
Bizotts√°gi elj√°r√°srend