4. szakasz

A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben