Taqsima 4

Dritt ta’ oġġezzjoni u teħid ta’ deċiżjonijiet individwali awtomatizzati