Oddíl 4

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování