Článek 93

Postupy projednávání ve výboru

  • Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
  • Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
  • Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.