Artikolu 93

Pro─őedura ta’ kumitat

  • Il-Kummissjoni g─žandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat g─žandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru┬á182/2011.
  • Fejn issir referenza g─žal dan il-paragrafu, g─žandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
  • Fejn issir referenza g─žal dan il-paragrafu, g─žandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tieg─žu.