Artikolu 72

Pro─őedura

  • Il-Bord g─žandu jie─žu de─ői┼╝jonijiet permezz ta’ ma─í─íoranza sempli─ői tal-membri tieg─žu, sakemm mhux previst mod ie─žor f’dan ir-Regolament.
  • Il-Bord g─žandu jadotta r-regoli ta’ pro─őedura tieg─žu stess permezz ta’ ma─í─íoranza ta’ ┼╝ew─í terzi tal-membri tieg─žu u jorganizza l-arran─íamenti operazzjonali tieg─žu stess.