Artikolu 22

Te─žid ta’ de─ői┼╝jonijiet individwali awtomatizzati, inklu┼╝ tfassil ta’ profili

  • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li ma jkunx so─í─íett g─žal de─ői┼╝joni bba┼╝ata unikament fuq ippro─őessar awtomatizzat, inklu┼╝ it-tfassil ta’ profili, li jipprodu─ői effetti legali li jikkon─őernaw lilu jew li bl-istess mod jaffettwa lilu b’mod sinifikanti.
  • Il-paragrafu┬á1 ma g─žandux japplika jekk id-de─ői┼╝joni:
    • (a) tkun me─žtie─ía biex wie─žed jid─žol f’kuntratt, jew iwettaq kuntratt, bejn is-su─í─íett tad-data u kontrollur tad-data;
    • (b) tkun awtorizzata mil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li g─žaliha jkun so─í─íett il-kontrollur u li tistabbilixxi wkoll mi┼╝uri adatti g─žas-salvagwardja tad-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi le─íittimi tas-su─í─íett tad-data; jew
    • (c) tkun ibba┼╝ata fuq il-kunsens espli─őitu tas-su─í─íett tad-data.
  • F’ka┼╝ijiet imsemmija fil-punt (a) u (c) tal-paragrafu 2, il-kontrollur tad-data g─žandu jimplimenta mi┼╝uri adatti biex ji─íu salvagwardati d-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi le─íittimi tas-su─í─íett tad-data, mill-inqas id-dritt li jikseb intervent uman min-na─ža tal-kontrollur, li jesprimi l-fehma tieg─žu u li jikkontesta d-de─ői┼╝joni.
  • Id-de─ői┼╝jonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ma g─žandhomx ikunu bba┼╝ati fuq kategoriji spe─őjali ta’ data personali msemmija fl-Artikolu 9(1), sakemm ma japplikax il-punt (a) jew (g) tal-Artikolu 9(2) u ma jkunux fis-se─ž─ž mi┼╝uri biex ji─íu salvagwardati d-drittijiet u l-libertajiet u l-interessi le─íittimi tas-su─í─íett tad-data.