Artikolu 98

Rie┼╝ami ta’ atti legali o─žra tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data

    Il-Kummissjoni g─žandha, jekk xieraq, tissottometti proposti le─íi┼╝lattivi bil-─žsieb li ji─íu emendati atti legali o─žra tal-Unjoni g─žall-protezzjoni ta’ data personali, sabiex ti─íi ┼╝gurata protezzjoni uniformi u konsistenti ta’ persuni fi┼╝i─ői individwi fir-rigward tal-ippro─őessar. Dan g─žandu jikkon─őerna b’mod partikolari r-regoli relatati mal-protezzjoni ta’ persuni fi┼╝i─ői fir-rigward tal-ippro─őessar mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffi─ő─őji u l-a─íenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data.