Artikolu 50

Kooperazzjoni internazzjonali g─žall-protezzjoni ta’ data personali

B’rabta ma’ pajji┼╝i terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet supervi┼╝orji g─žandhom jie─ždu passi xierqa biex:

  • (a) ji┼╝viluppaw mekkani┼╝mi ta’ kooperazzjoni internazzjonali li jiffa─őilitaw l-infurzar effettiv ta’ le─íi┼╝lazzjoni g─žall-protezzjoni ta’ data personali;
  • (b) jipprovdu assistenza re─őiproka internazzjonali fl-infurzar ta’ le─íi┼╝lazzjoni g─žall-protezzjoni ta’ data personali, inklu┼╝ permezz ta’ notifika, riferiment ta’ lment, assistenza investigattiva u skambju ta’ informazzjoni, so─í─íetti g─žal salvagwardji xierqa g─žall-protezzjoni ta’ data personali u drittijiet u libertajiet fundamentali o─žra;
  • (c) jinvolvu lil partijiet ikkon─őernati rilevanti f’diskussjoni u attivitajiet bil-g─žan li ti┼╝died il-kooperazzjoni internazzjonali fl-infurzar ta’ le─íi┼╝lazzjoni g─žall-protezzjoni ta’ data personali;
  • (d) jippromwovu l-iskambju u d-dokumentazzjoni ta’ le─íi┼╝lazzjoni u prattiki dwar il-protezzjoni ta’ data personali, inklu┼╝ dwar konflitti ta’ ─íurisdizzjoni ma’ pajji┼╝i terzi.