Artikolu 55

Kompetenza

  • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tkun kompetenti biex twettaq il-kompiti assenjati lilha u l-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat ikkonferiti lilha f’konformit├á ma’ dan ir-Regolament fit-territorju tal-Istat Membru tag─žha stess.
  • Fejn l-ippro─őessar titwettaq minn awtoritajiet pubbli─ői jew korpi privati li ja─íixxu abba┼╝i tal-punt (c) jew (e) tal-Artikolu 6(1), g─žandha tkun kompetenti l-awtorit├á supervi┼╝orja tal-Istat Membru kkon─őernat. F’tali ka┼╝ijiet ma japplikax l-Artikolu 56.
  • L-awtoritajiet supervi┼╝orji ma g─žandhomx ikunu kompetenti li jissorveljaw l-attivitajiet ta’ ppro─őessar ta’ qrati li ja─íixxu fil-kapa─őit├á ─íudizzjarja tag─žhom.