Artikolu 10

Ippro─őessar ta’ data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati

    L-ippro─őessar ta’ data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati jew relatata ma’ mi┼╝uri ta’ sigurt├á abba┼╝i tal-Artikolu 6(1) g─žandu jsir biss ta─žt il-kontroll ta’ awtorit├á uffi─őjali jew meta l-ippro─őessar ikun awtorizzat minn li─íi tal-Unjoni jew li─íi ta’ Stat Membru li tipprevedi salvagwardji xierqa g─žad-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data. Kwalunkwe re─íistru komprensiv ta’ kundanni kriminali g─žandu jin┼╝amm biss ta─žt il-kontroll ta’ awtorit├á uffi─őjali.