Artikolu 5

Prin─őipji relatati mal-ippro─őessar ta’ data personali

 • Id-data personali g─žandha:
  • (a) tkun ippro─őessata legalment, ─íustament u b’mod trasparenti fir-rigward tas-su─í─íett tad-data (ÔÇťlegalit├á, ─íustizzja u trasparenzaÔÇŁ);
  • (b) tin─íabar g─žal finijiet spe─őifikati, espli─őiti u le─íittimi u ma g─žandhiex ti─íi ppro─őessata ulterjorment b’mod inkompatibbli ma’ dawk il-finijiet; f’konformit├á mal-Artikolu 89(1), l-ippro─őessar ulterjuri g─žal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, g─žal finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žal finijiet ta’ statistika ma g─žandux jitqies b─žala inkompatibbli mal-finijiet inizjali (ÔÇťlimitazzjoni tal-finiÔÇŁ);
  • (c) tkun adegwata, rilevanti, u limitata g─žal dak li hu me─žtie─í b’rabta mal-finijiet li g─žalihom tkun qed ti─íi ppro─őessata (ÔÇťminimizzazzjoni tad-dataÔÇŁ);
  • (d) tkun pre─ői┼╝a u, fejn me─žtie─í, tin┼╝amm a─í─íornata; g─žandu jsir dak kollu ra─íonevoli biex ikun ┼╝gurat li d-data personali li ma tkunx e┼╝atta, b’kont me─žud tal-g─žanijiet li g─žalihom ti─íi ppro─őessata, tit─žassar jew tissewwa ming─žajr dewmien (ÔÇťpre─ői┼╝joniÔÇŁ);
  • (e) tin┼╝amm f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tas-su─í─íetti tad-data g─žal mhux aktar ┼╝mien milli jkun me─žtie─í g─žall-finijiet li g─žalihom id-data personali tkun qed ti─íi ppro─őessata; id-data personali tista’ tin─ža┼╝en g─žal perijodi itwal sakemm id-data personali ti─íi ppro─őessata biss g─žall-finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, g─žall-finijiet ta’ ri─őerka xjentifika jew storika jew g─žall-finijiet ta’ statistika f’konformit├á mal-Artikolu 89(1) so─í─íett g─žall-implimentazzjoni tal-mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi adatti me─žtie─ía minn dan ir-Regolament sabiex ji─íu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íett tad-data (ÔÇťlimitazzjoni tal-─ža┼╝naÔÇŁ);
  • (f) ti─íi ppro─őessata b’mod li ji┼╝gura sigurt├á xierqa tad-data personali, inklu┼╝a l-protezzjoni mill-ippro─őessar mhux awtorizzat jew illegali u kontra t-telf, il-qerda jew il-─žsara a─ő─őidentali, bl-u┼╝u ta’ mi┼╝uri tekni─ői jew organizzattivi xierqa (ÔÇťintegrit├á u kunfidenzjalit├áÔÇŁ).
 • Il-kontrollur g─žandu jkun responsabbli g─žall-konformit├á mal-paragrafu 1 u jkun kapa─ői juriha (ÔÇťresponsabbilt├áÔÇŁ).