Artikolu 39

Kompiti tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data

 • L-uffi─őjal g─žall-protezzjoni tad-data g─žandu jkollu mill-inqas il-kompiti li ─íejjin:
  • (a) jinforma u jag─žti pariri lill-kontrollur jew lill-pro─őessur u lill-impjegati li jag─žmlu l-ippro─őessar dwar l-obbligi tag─žhom skont dan ir-Regolament u skont dispo┼╝izzjonijiet o─žra tal-Unjoni jew ta’ Stati Membri dwar il-protezzjoni tad-data;
  • (b) jissorvelja l-konformit├á ma’ dan ir-Regolament, ma’ dispo┼╝izzjonijiet o─žra tal-Unjoni jew ta’ Stati Membri dwar il-protezzjoni tad-data u mal-politiki tal-kontrollur jew tal-pro─őessur fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, inklu┼╝i l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet, is-sensibilizzazzjoni u t-ta─žri─í tal-persunal involut fl-attivitajiet ta’ ppro─őessar, u l-verifiki relatati;
  • (c) jipprovdi parir fejn mitlub fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u jissorvelja l-prestazzjoni tag─žha skont l- Artikolu┬á35;
  • (d) jikkoopera mal-awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (e) ja─íixxi b─žala l-punt ta’ kuntatt g─žall-awtorit├á supervi┼╝orja dwar kwistjonijiet relatati mal-ippro─őessar, inklu┼╝ il-konsultazzjoni minn qabel imsemmija fl-Artikolu 36, u jikkonsulta, fejn xieraq, fir-rigward ta’ kwalunkwe materja o─žra.
 • L-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data fit-twettiq tal-kompiti tieg─žu g─žandu jkollu konsiderazzjoni dovuta g─žar-riskju asso─őjat mal-attivitajiet ta’ ppro─őessar, filwaqt li jqis in-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-g─žanijiet tal-ippro─őessar.