Článok 39

Úlohy zodpovednej osoby

 • Zodpovedn├í osoba m├í aspo┼ł tieto ├║lohy:
  • a) poskytovanie inform├íci├ş a poradenstva prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi a┬ázamestnancom, ktor├ş vykon├ívaj├║ sprac├║vanie, o ich povinnostiach pod─ża tohto nariadenia a ostatn├Żch pr├ívnych predpisov ├Ünie alebo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu t├Żkaj├║cich sa ochrany ├║dajov;
  • b) monitorovanie s├║ladu s t├Żmto nariaden├şm, s ostatn├Żmi pr├ívnymi predpismi ├Ünie alebo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu t├Żkaj├║cimi sa ochrany osobn├Żch ├║dajov a s pravidlami prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża v s├║vislosti s ochranou osobn├Żch ├║dajov vr├ítane rozdelenia povinnost├ş, zvy┼íovania povedomia a odbornej pr├şpravy person├ílu, ktor├Ż je zapojen├Ż do spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş, a s├║visiacich auditov;
  • c) poskytovanie poradenstva na po┼żiadanie, pokia─ż ide o pos├║denie vplyvu na ochranu ├║dajov a monitorovanie jeho vykon├ívania pod─ża ─Źl├ínku 35;
  • d) spolupr├íca s┬ádozorn├Żm org├ínom;
  • e) plnenie ├║lohy kontaktn├ęho miesta pre dozorn├Ż org├ín v┬ás├║vislosti s┬áot├ízkami t├Żkaj├║cimi sa sprac├║vania vr├ítane predch├ídzaj├║cej konzult├ície uvedenej v┬á─Źl├ínku 36 a┬ápod─ża potreby aj konzult├ície v┬áak├Żchko─żvek in├Żch veciach.
 • Zodpovedn├í osoba pri v├Żkone svojich ├║loh n├íle┼żite zoh─żad┼łuje riziko spojen├ę so┬áspracovate─żsk├Żmi oper├íciami, pri─Źom berie na vedomie povahu, rozsah, kontext a ├║─Źely sprac├║vania.