Článok 17

Pr├ívo na vymazanie (pr├ívo ÔÇ×na zabudnutieÔÇť)

 • Dotknut├í osoba m├í tie┼ż pr├ívo dosiahnu┼ą u prev├ídzkovate─ża bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymazanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, a prev├ídzkovate─ż je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymaza┼ą osobn├ę ├║daje, ak je splnen├Ż niektor├Ż z t├Żchto d├┤vodov:
  • a) osobn├ę ├║daje u┼ż nie s├║ potrebn├ę na ├║─Źely, na ktor├ę sa z├şskavali alebo inak sprac├║vali;
  • b) dotknut├í osoba odvol├í s├║hlas, na z├íklade ktor├ęho sa sprac├║vanie vykon├íva, pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. a) alebo ─Źl├ínku 9 ods. 2 p├şsm. a), a ak neexistuje in├Ż pr├ívny z├íklad pre sprac├║vanie;
  • c) dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1 a┬ánepreva┼żuj├║ ┼żiadne opr├ívnen├ę d├┤vody na sprac├║vanie alebo dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 2;
  • d) osobn├ę ├║daje sa sprac├║vali nez├íkonne;
  • e) osobn├ę ├║daje musia by┼ą vymazan├ę, aby sa splnila z├íkonn├í povinnos┼ą pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha;
  • f) osobn├ę ├║daje sa z├şskavali v s├║vislosti s ponukou slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti pod─ża ─Źl├ínku┬á8 ods.┬á1.
 • Ak prev├ídzkovate─ż zverejnil osobn├ę ├║daje a pod─ża odseku 1 je povinn├Ż vymaza┼ą osobn├ę ├║daje, so zrete─żom na dostupn├║ technol├│giu a n├íklady na vykonanie opatren├ş podnikne primeran├ę opatrenia vr├ítane technick├Żch opatren├ş, aby informoval prev├ídzkovate─żov, ktor├ş vykon├ívaj├║ sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ┼że dotknut├í osoba ich ┼żiada, aby vymazali v┼íetky odkazy na tieto osobn├ę ├║daje, ich k├│piu alebo repliky.
 • Odseky 1 a 2 sa neuplat┼łuj├║, pokia─ż je sprac├║vanie potrebn├ę:
  • a) na uplatnenie pr├íva na slobodu prejavu a na inform├ície;
  • b) na splnenie z├íkonnej povinnosti, ktor├í si vy┼żaduje sprac├║vanie pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha, alebo na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej prev├ídzkovate─żovi;
  • c) z┬ád├┤vodov verejn├ęho z├íujmu v┬áoblasti verejn├ęho zdravia v┬ás├║lade s┬á─Źl├ínkom┬á9 ods. 2 p├şsm. h) a i), ako aj ─Źl├ínkom 9 ods. 3;
  • d) na ├║─Źely archiv├ície vo verejnom z├íujme, na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely pod─ża ─Źl├ínku┬á89 ods.┬á1, pokia─ż je pravdepodobn├ę, ┼że pr├ívo uveden├ę v┬áodseku┬á1 znemo┼żn├ş alebo z├íva┼żn├Żm sp├┤sobom s┼ąa┼ż├ş dosiahnutie cie─żov tak├ęhoto sprac├║vania, alebo
  • e) na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov.