Artikkel 17

Õigus andmete kustutamisele („Ôigus olla unustatud“)

 • Andmesubjektil on Ă”igus nĂ”uda, et vastutav töötleja kustutaks pĂ”hjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja vastutav töötleja on kohustatud kustutama isikuandmed pĂ”hjendamatu viivituseta, kui kehtib ĂŒks jĂ€rgmistest asjaoludest:
  • a) isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmĂ€rgil, millega seoses need on kogutud vĂ”i muul viisil töödeldud;
  • b) andmesubjekt vĂ”tab töötlemiseks antud nĂ”usoleku tagasi vastavalt artikli 6 lĂ”ike 1 punktile a vĂ”i artikli 9 lĂ”ike 2 punktile a ning puudub muu Ă”iguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • c) andmesubjekt esitab vastuvĂ€ite isikuandmete töötlemise suhtes artikli 21 lĂ”ike 1 kohaselt ja töötlemiseks pole ĂŒlekaalukaid Ă”iguspĂ€raseid pĂ”hjuseid vĂ”i andmesubjekt esitab vastuvĂ€ite isikuandmete töötlemise suhtes artikli 21 lĂ”ike 2 kohaselt;
  • d) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • e) isikuandmed tuleb kustutada selleks, et tĂ€ita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega ette nĂ€htud juriidilist kohustust;
  • f) isikuandmeid koguti seoses artikli 8 lĂ”ikes 1 osutatud infoĂŒhiskonna teenuste pakkumisega.
 • Juhul kui vastutav töötleja on isikuandmed avalikustanud ja peab lĂ”ike 1 kohaselt isikuandmed kustutama, vĂ”tab vastutav töötleja kĂ€ttesaadavat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid arvestades tarvitusele mĂ”istlikud abinĂ”ud, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada kĂ”nealuseid isikuandmeid töötlevaid vastutavaid töötlejaid sellest, et andmesubjekt taotleb neilt kĂ”nealustele isikuandmetele osutavate linkide vĂ”i andmekoopiate vĂ”i -korduste kustutamist.
 • LĂ”ikeid 1 ja 2 ei kohaldata sel mÀÀral mil isikuandmete töötlemine on vajalik
  • a) sĂ”na- ja teabevabaduse Ă”iguse teostamiseks;
  • b) selleks, et tĂ€ita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega ette nĂ€htud juriidilist kohustust, mis nĂ€eb ette isikuandmete töötlemise, vĂ”i tĂ€ita avalikes huvides olevat ĂŒlesannet vĂ”i teostada vastutava töötleja avalikku vĂ”imu;
  • c) rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud pĂ”hjustel kooskĂ”las artikli 9 lĂ”ike 2 punktidega h ja i ning artikli 9 lĂ”ikega 3;
  • d) avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- vĂ”i ajaloouuringute vĂ”i statistilisel eesmĂ€rgil kooskĂ”las artikli 89 lĂ”ikega 1 sel mÀÀral mil lĂ”ikes 1 osutatud Ă”igus tĂ”enĂ€oliselt muudab sellise töötlemise eesmĂ€rgi saavutamise vĂ”imatuks vĂ”i hĂ€irib seda suurel mÀÀral, vĂ”i
  • e) Ă”igusnĂ”uete koostamiseks, esitamiseks vĂ”i kaitsmiseks.