Artikkel 83

Trahvide mÀÀramise ĂŒldtingimused

 • JĂ€relevalveasutus tagab, et kĂ€esoleva artikli kohane trahvide mÀÀramine lĂ”igete 4, 5 ja 6 kohaste kĂ€esoleva mÀÀruse rikkumiste eest on igal ĂŒksikul juhul tĂ”hus, proportsionaalne ja heidutav.
 • Trahve kohaldatakse ĂŒksiku juhtumi asjaoludest sĂ”ltuvalt kas lisaks artikli 58 lĂ”ike 2 punktides a–h ja j osutatud meetmetele vĂ”i nende asemel. Otsustades igal konkreetsel juhul trahvi mÀÀramise ja selle suuruse ĂŒle, pööratakse asjakohast tĂ€helepanu jĂ€rgmisele:
  • a) rikkumise laad, raskus ja kestus, vĂ”ttes arvesse asjaomase töötlemise laadi, ulatust vĂ”i eesmĂ€rki, samuti mĂ”jutatud andmesubjektide hulka ja neile tekitatud kahju suurust;
  • b) kas rikkumine pandi toime tahtlikult vĂ”i hooletusest;
  • c) vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja poolt vĂ”etud meetmed andmesubjektide kantava kahju leevendamiseks;
  • d) vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja vastutuse aste, vĂ”ttes arvesse nende poolt artiklite 25 ja 32 kohaselt vĂ”etud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;
  • e) vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja eelnevad asjakohased rikkumised;
  • f) jĂ€relevalveasutusega tehtava koostöö mÀÀr rikkumise heastamiseks ja rikkumise vĂ”imaliku kahjuliku mĂ”ju leevendamiseks;
  • g) rikkumisest mĂ”jutatud isikuandmete liigid;
  • h) millisel viisil sai jĂ€relevalveasutus rikkumisest teada, eelkĂ”ige kas vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja teatas rikkumisest ja millisel mÀÀral ta seda tegi;
  • i) kui asjaomase vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja suhtes on samas kĂŒsimuses varem vĂ”etud artikli 58 lĂ”ikes 2 osutatud meetmeid, siis nende meetmete jĂ€rgimine;
  • j) artikli 40 kohaste heakskiidetud toimimisjuhendite vĂ”i artikli 42 kohaste heakskiidetud sertifitseerimismehhanismide jĂ€rgimine, ning
  • k) juhtumi asjaolude suhtes kohaldatavad mis tahes muud raskendavad vĂ”i kergendavad tegurid, nĂ€iteks rikkumisest otseselt vĂ”i kaudselt saadud finantskasu vĂ”i vĂ€lditud kahju.
 • Kui vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja rikub samade vĂ”i seonduvate isikuandmete töötlemise toimingute puhul tahtlikult vĂ”i hooletusest mitut kĂ€esoleva mÀÀruse sĂ€tet, ei ĂŒleta trahvi kogusumma summat, mis on sĂ€testatud seoses raskeima rikkumisega.
 • KooskĂ”las lĂ”ikega 2 vĂ”ib jĂ€rgmiste sĂ€tete rikkumise eest mÀÀrata trahvi, mille suurus on kuni 10 000 000 eurot vĂ”i ettevĂ”tja puhul kuni 2 % tema eelneva majandusaasta ĂŒlemaailmsest aastasest kogukĂ€ibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem:
  • a) vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja kohustused artiklite 8, 11, 25-39, 42 ja 43 alusel;
  • b) sertifitseerimisasutuse kohustused artiklite 42 ja 43 alusel;
  • c) jĂ€relevalvet teostava asutuse kohustused artikli 41 lĂ”ike 4 alusel.
 • KooskĂ”las lĂ”ikega 2 vĂ”ib jĂ€rgmiste sĂ€tete rikkumise eest mÀÀrata trahvi, mille suurus on kuni 20 000 000 eurot vĂ”i ettevĂ”tja puhul kuni 4 % tema eelneva majandusaasta ĂŒlemaailmsest aastasest kogukĂ€ibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem:
  • a) töötlemise aluspĂ”himĂ”tted, sealhulgas artiklite 5, 6, 7 ja 9 kohased nĂ”usoleku andmise tingimused;
  • b) andmesubjektide Ă”igused artiklite 12–22 alusel;
  • c) isikuandmete edastamine kolmandas riigis asuvale vastuvĂ”tjale vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile artiklite 44–49 alusel;
  • d) mis tahes kohustused IX peatĂŒki kohaselt vastu vĂ”etud liikmesriigi Ă”igusaktide alusel;
  • e) jĂ€relevalveasutuse artikli 58 lĂ”ike 2 kohase korralduse vĂ”i ajutise vĂ”i alalise töötlemispiirangu vĂ”i andmevoogude peatamise tĂ€itmatajĂ€tmine vĂ”i juurdepÀÀsu andmisest keeldumine, rikkudes sellega artikli 58 lĂ”iget 1.
 • Artikli 58 lĂ”ikes 2 osutatud jĂ€relevalveasutuse korralduse tĂ€itmatajĂ€tmise korral mÀÀratakse kooskĂ”las kĂ€esoleva artikli lĂ”ikega 2 trahv, mille suurus on kuni 20 000 000 eurot vĂ”i ettevĂ”tja puhul kuni 4 % tema eelneva majandusaasta ĂŒlemaailmsest aastasest kogukĂ€ibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem.
 • Ilma et see piiraks jĂ€relevalveasutuse parandusvolitusi artikli 58 lĂ”ike 2 alusel, vĂ”ib liikmesriik nĂ€ha ette eeskirju selle kohta, kas ja millisel mÀÀral vĂ”ib trahve mÀÀrata selles liikmesriigis asutatud avaliku sektori asutustele ja organitele.
 • KĂ€esoleva artikli kohaste volituste kasutamise suhtes jĂ€relevalveasutuse poolt kohaldatakse kooskĂ”las liidu ja liikmesriigi Ă”igusega asjakohaseid menetluslikke kaitsemeetmeid, sealhulgas tĂ”husat Ă”iguskaitsevahendit ja nĂ”uetekohast menetlust.
 • Kui liikmesriigi Ă”igussĂŒsteemis ei ole haldustrahve ette nĂ€htud, vĂ”ib kĂ€esolevat artiklit kohaldada sellisel viisil, et trahvi algatab pĂ€dev jĂ€relevalveasutus ning selle mÀÀravad pĂ€devad riiklikud kohtud, tagades seejuures, et need Ă”iguskaitsevahendid on tĂ”husad ja jĂ€relevalveasutuste poolt mÀÀratud haldustrahvidega samavÀÀrse mĂ”juga. Igal juhul on mÀÀratavad trahvid tĂ”husad, proportsionaalsed ja heidutavad. Need liikmesriigid teavitavad komisjoni oma kĂ€esoleva lĂ”ike kohaselt vastuvĂ”etavatest Ă”igusnormidest hiljemalt 25. maiks 2018 ning viivitamata kĂ”igist hilisematest neid Ă”igusnorme mĂ”jutavatest muutmise seadustest vĂ”i muudatustest.