Airteagal 83

Coinníollacha ginearálta maidir le fíneálacha riaracháin a ghearradh

 • √Āiritheoidh gach √ļdar√°s maoirseachta, maidir le f√≠ne√°lacha riarach√°in a ghearradh de bhun an¬†Airteagail seo i nd√°il le s√°ruithe ar an Rialach√°n seo d√° dtagra√≠tear i m√≠r 4, i m√≠r agus i m√≠r 6 go mbeidh an gearradh sin √©ifeachtach, comhr√©ireach agus athchomhairleach i ngach c√°s aonair.
 • Gearrfar f√≠ne√°lacha riarach√°in, ag brath ar dh√°la√≠ gach c√°is aonair, de bhreis ar bhearta d√°¬†dtagra√≠tear i bpointe (a) go pointe (h) agus i bpointe (j) d’Airteagal 58(2) n√≥ ina¬†n-ionad. Nuair a bheidh cinneadh √° dh√©anamh an ngearrfar f√≠ne√°il riarach√°in agus nuair a¬†bheidh cinneadh √° dh√©anamh maidir le m√©id na f√≠ne√°la riarach√°in i ngach c√°s aonair, tabharfar aird chu√≠ ar an m√©id seo a leanas:
  • (a) cine√°l, troma√≠ocht agus fad an ts√°raithe agus cine√°l, raon feidhme n√≥ cusp√≥ir na pr√≥ise√°la lena mbaineann √° gcur san √°ireamh chomh maith le l√≠on na n-√°bhar sonra√≠ do¬†shonra√≠ a ndearnadh difear d√≥ibh agus leibh√©al an dam√°iste a bhain d√≥ibh;
  • (b) cine√°l an ts√°raithe a bheith d√©anta d’aon ghn√≥ n√≥ le faill√≠;
  • (c) aon ghn√≠omha√≠ocht a rinne an rialaitheoir n√≥ an pr√≥ise√°la√≠ chun an dam√°iste a bhain do na h√°bhair sonra√≠ a mhaol√ļ;
  • (d) m√©id na freagrachta at√° ar an rialaitheoir n√≥ ar an bpr√≥ise√°la√≠ agus bearta teicni√ļla agus eagra√≠ocht√ļla a chuir siad chun feidhme de bhun Airteagal 25 agus Airteagal 32 √° gcur san √°ireamh;
  • (e) aon s√°ruithe √°bhartha a rinne an rialaitheoir n√≥ an pr√≥ise√°la√≠ roimhe seo;
  • (f) a mh√©id comhair a bh√≠ ann leis an √ļdar√°s maoirseachta, chun an s√°r√ļ a leigheas agus chun √©ifeachta√≠ d√≠obh√°lacha f√©ideartha an ts√°raithe a mhaol√ļ;
  • (g) na catag√≥ir√≠ de shonra√≠ pearsanta a ndearna an s√°r√ļ difear d√≥ibh;
  • (h) an bealach ina bhfuair an t-√ļdar√°s maoirseachta eolas faoin s√°r√ļ, go h√°irithe cib√© ar¬†chuir an rialaitheoir n√≥ an pr√≥ise√°la√≠ an s√°r√ļ in i√ļl, agus m√° rinne, a mh√©id a cuireadh in i√ļl √©;
  • (i) i gc√°s inar orda√≠odh bearta d√° dtagra√≠tear in Airteagal 58(2) i gcoinne an¬†rialaitheora n√≥ an phr√≥ise√°la√≠ lena mbaineann maidir leis an √°bhar c√©anna roimhe sin, ar¬†comhl√≠onadh na bearta sin;
  • (j) a mh√©id a gclo√≠tear le c√≥id iompair formheasta de bhun Airteagal 40 n√≥ s√°sra√≠ deimhni√ļch√°in formheasta de bhun Airteagal 42; agus
  • (k) aon imthosca gh√©araitheacha n√≥ mhaolaitheacha eile is infheidhme i leith d√°la√≠ an ch√°is, amhail sochair airgeadais a gn√≥tha√≠odh, n√≥ caillteanais a seachna√≠odh, go d√≠reach n√≥ go¬†hind√≠reach, as an s√°r√ļ.
 • M√°s rud √© go s√°ra√≠onn rialaitheoir n√≥ pr√≥ise√°la√≠, d’aon ghn√≥ n√≥ le faill√≠, maidir leis¬†na¬†hoibr√≠ochta√≠ c√©anna pr√≥ise√°la, n√≥ maidir le hoibr√≠ochta√≠ nasctha, roinnt for√°lacha den¬†Rialach√°n seo, n√≠ rachaidh m√©id ioml√°n na f√≠ne√°la riarach√°in thar an m√©id a¬†shonra√≠tear i leith an ts√°raithe is tromch√ļis√≠.
 • Beidh s√°ruithe ar na for√°lacha seo a leanas, de r√©ir mh√≠r 2a, faoi r√©ir f√≠ne√°lacha riarach√°in suas le 10¬†000¬†000¬†EUR, n√≥ i gc√°s fiontair, suas le 2 % de l√°imhdeachas bliant√ļil ioml√°n domhanda na bliana airgeadais roimhe sin, cib√© acu is airde:
  • (a) na hoibleag√°id√≠ at√° ar an rialaitheoir agus ar an bpr√≥ise√°la√≠ de bhun Airteagal 8, Airteagal¬†11, Airteagal¬†25 go hAirteagal¬†26 agus Airteagal¬†42 agus Airteagal¬†43;
  • (b) na hoibleag√°id√≠ at√° ar an gcomhlacht deimhni√ļch√°in de bhun Airteagal 42 agus Airteagal 43;
  • (c) na hoibleag√°id√≠ at√° ar an gcomhlacht faireach√°in de bhun Airteagal 41(4);
 • Beidh s√°ruithe ar na for√°lacha seo a leanas, de r√©ir mh√≠r 2, faoi r√©ir f√≠ne√°lacha riarach√°in suas le 20¬†000¬†000 EUR, n√≥ i gc√°s gn√≥thais, suas le 4 % de l√°imhdeachas bliant√ļil ioml√°n domhanda na bliana airgeadais roimhe sin, cib√© acu is airde:
  • (a) na bunphrionsabail le haghaidh pr√≥ise√°la, lena n-√°ir√≠tear coinn√≠ollacha maidir le toili√ļ, de bhun Airteagail 5, 6, 7 agus 9;
  • (b) cearta na n-√°bhar sonra√≠ de bhun Airteagail 12-22;
  • (c) aistrithe sonra√≠ pearsanta chuig faighteoir i dtr√≠√ļ t√≠r n√≥ chuig eagra√≠ocht idirn√°isi√ļnta de¬†bhun Airteagal 44 go hAirteagal 49;
  • (d) aon oibleag√°id√≠ de bhun dl√≠ Ballst√°it arna nglacadh faoi Chaibidil IX;
  • (e) neamh-chomhl√≠onadh ordaithe n√≥ teorannaithe shealadaigh n√≥ chinntithigh ar phr√≥ise√°il n√≥ fionra√≠ na sreabh sonra√≠¬†ag¬†an √ļdar√°s maoirseachta de bhun Airteagal 58(2) n√≥ mainneachtain rochtain a shol√°thar de sh√°r√ļ ar Airteagal 58(1).
 • Beidh neamhchomhl√≠onadh ordaithe ag an √ļdar√°s maoirseachta d√° dtagra√≠tear in¬†Airteagal 58(2), i gcomhr√©ir le m√≠r 2 den Airteagal seo, faoi r√©ir f√≠ne√°lacha riarach√°in suas le 20¬†000¬†000 EUR, n√≥ i gc√°s fiontair, suas le 4 % de l√°imhdeachas bliant√ļil ioml√°n domhanda na¬†bliana¬†airgeadais roimhe sin, cib√© acu is airde:
 • Gan dochar do na cumhachta√≠ ceart√ļch√°in at√° ag √ļdar√°is mhaoirseachta de bhun Airteagal 58(2), f√©adfaidh gach Ballst√°t na rialacha a leagan s√≠os faoi cib√© an bhf√©adfar, agus a mh√©id a fh√©adfar, f√≠ne√°lacha riarach√°in a ghearradh ar √ļdar√°is phoibl√≠ agus ar chomhlachta√≠ poibl√≠ a¬†buna√≠odh sa Bhallst√°t sin.
 • Beidh feidhmi√ļ a chumhachta√≠ ag an √ļdar√°s maoirseachta faoin Airteagal seo faoi r√©ir coimirc√≠ n√≥s imeachta iomchu√≠ i gcomhr√©ir le dl√≠ an Aontais agus le dl√≠ Ballst√°it, lena n-√°ir√≠tear leigheas breithi√ļnach √©ifeachtach agus pr√≥is chu√≠.
 • I gc√°s nach bhfor√°iltear i gc√≥ras dl√≠ an Bhallst√°it do ghearradh f√≠ne√°lacha riarach√°in, f√©adfar an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm sa chaoi is go nd√©anfaidh an t-√ļdar√°s maoirseachta inni√ļil an¬†gearradh sin a thionscnamh agus go ngearrfaidh c√ļirteanna n√°isi√ļnta inni√ļla √©, agus √© √°¬†√°irithi√ļ acu go mbeidh na leigheasanna dl√≠ sin √©ifeachtach agus go mbeidh √©ifeacht choibh√©iseach acu ar na f√≠ne√°lacha riarach√°in a ghearrfaidh na h√ļdar√°is mhaoirseachta. Ar¬†aon¬†chaoi, beidh na f√≠ne√°lacha a ghearrfar √©ifeachtach, comhr√©ireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballst√°it sin f√≥gra don Choimisi√ļn faoi fhor√°lacha a¬†ndl√≠the f√©in a ghlacann siad de bhun na mire seo faoin 25 Bealtaine 2018 ar a dh√©ana√≠, agus tabharfaidh siad f√≥gra freisin gan mhoill faoi aon dl√≠ leasaitheach n√≥ aon leas√ļ a dh√©anfar ina dhiaidh sin lena¬†nd√©anfar difear do na for√°lacha sin.