Airteagal 92

An tarmligean a fheidhmi√ļ

  • Tugtar de chumhacht don Choimisi√ļn gn√≠omhartha tarmligthe a ghlacadh faoi r√©ir na¬†gcoinn√≠ollacha at√° leagtha s√≠os san Airteagal¬†seo.
  • Tabharfar tarmligean na cumhachta d√° dtagra√≠tear in Airteagal 12(8) agus in Airteagal 43(8) don Choimisi√ļn go ceann tr√©imhse neamhchinntithe √≥n 24 Bealtaine 2016.
  • F√©adfaidh Parlaimint na hEorpa n√≥ an Chomhairle tarmligean na cumhachta d√° dtagra√≠tear in¬†Airteagal 12(8) agus in Airteagal 43(8) a ch√ļlghairm tr√°th ar bith. Cuirfidh cinneadh chun c√ļlghairm a dh√©anamh deireadh le tarmligean na cumhachta at√° sonraithe sa chinneadh sin. Beidh √©ifeacht leis an gcinneadh an l√° tar √©is l√° a fhoilsithe in Iris Oifigi√ļil an¬†Aontais¬†Eorpaigh n√≥ ar dh√°ta is d√©ana√≠ a shonr√≥far ann. N√≠ dh√©anfaidh s√© difear do¬†bhail√≠ocht aon ghn√≠omhartha tarmligthe at√° i bhfeidhm cheana f√©in.
  • A luaithe a ghlacfaidh s√© gn√≠omh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisi√ļn f√≥gra ina leith go¬†comhuaineach do Pharlaimint¬†na¬†hEorpa agus don Chomhairle.
  • N√≠ thiocfaidh gn√≠omh tarmligthe a ghlacfar de bhun Airteagal 12(8), agus Airteagal 43(8) i¬†bhfeidhm ach amh√°in mura mbeidh aon ag√≥id curtha in i√ļl ag Parlaimint na hEorpa n√≥ ag¬†an¬†gComhairle laistigh de thr√©imhse tr√≠ mh√≠ √≥ tugadh f√≥gra i dtaobh an ghn√≠mh sin do¬†Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, n√≥ m√°s rud √©, roimh dhul in √©ag na tr√©imhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar √©is a chur in i√ļl don¬†Choimisi√ļn nach nd√©anfaidh siad aon ag√≥id ina choinne. Cuirfear tr√≠ mh√≠ bhreise leis¬†an¬†tr√©imhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa n√≥ na Comhairle.